Selecteer een pagina

Magazine EPI-kenniscentrum

Vanuit ons hele team: heel hartelijk bedankt dat u partner of belangstellende was van EPI-kenniscentrum. Alle deelnemers, alle experts, alle inzet vanuit onze grondleggers en financiële partners; we hebben het met elkaar voor elkaar gekregen!

Bekijk het magazine of download hem direct!

Na ruim 5 jaar komt er per 31 december 2020 een einde aan
EPI-kenniscentrum.

Een aantal van onze opleidingen en activiteiten wordt overgenomen door onze grondleggers of samenwerkingspartners. Voor verwijzingen en meer informatie over de opleidingen kunt u
hieronder terecht.

 

Mbo-niveau

dummie

Cursus: Conflict herkennen en hanteren

‘Deze cursusdag wordt niet meer aangeboden in 2021’.

Interesse in de kennis van Charles Odekerken? Op zoek naar vergelijkbare kennisdeling en scholing?

Kijk dan eens op een van de volgende websites:

Training: Veilig werken met rolsteigers

U kunt contact opnemen met Christina Wilbrink, bedrijfsadviseur Techniek van het Alfa-college Bedrijfsopleidingen op telefoonnummer 088 334 18 82. 

Certificaat kwijt? Neem contact op met het Alfa-college.

Training: Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden (mbo)

Certificaat kwijt? Neem contact op met het Alfa-college.

Workshop: Bewust stilstaan bij veiligheid in de werkvoorbereiding

Certificaat kwijt? Neem contact op met het Alfa-college.

Workshop: Bewust leiding geven aan veiligheid

Bewijs van Deelname kwijt? Neem contact op met het Alfa-college.

Hbo-niveau

dummie

Cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’

Heeft u interesse in de cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’? Deze wordt in 2021 georganiseerd door CMO STAMM. Kijk op https://cmostamm.nl/thema/burgerkracht-en-overheidsparticipatie/ en op https://cmostamm.nl/kennis/cmo-stamm-academie voor meer informatie of neem contact op met Saskia Duursma via s.duursma@cmostamm.nl.

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

‘Deze cursusdag wordt niet meer aangeboden in 2021’.

Interesse in de kennis van Edwin Kaats? Op zoek naar vergelijkbare kennisdeling en scholing?

Kijk dan eens op een van de volgende websites:

Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’

‘Deze masterclasses worden niet meer aangeboden in 2021’.

Interesse in de kennis van de kerndocenten Edwin Kaats, Charles Odekerken of in de expertise de docenten vanuit CMO STAMM? Op zoek naar vergelijkbare kennisdeling en scholing?

Kijk dan eens op een van de volgende websites:

Cursus: Conflict herkennen en hanteren

‘Deze cursusdag wordt niet meer aangeboden in 2021’.

Interesse in de kennis van Charles Odekerken? Op zoek naar vergelijkbare kennisdeling en scholing?

Kijk dan eens op een van de volgende websites:

Cursus: Inleiding aardbevingen

Basiskennis van aardbevingen en van de effecten op gebouwen en mensen zijn van belang voor het gebied en de bewoners, én voor elke professional die werkzaam is in het dossier. Een cursus voor professionals en geïnteresseerden.

Cursus: Inleiding aardbevingen

Cursus: Bevingsschade en herstel

Het goed kunnen herkennen en beoordelen van bevingsschade aan gebouwen is van essentieel belang voor alle partijen in het gebied. Daarom is voor betrokken professionals de cursus ‘Bevingsschade en Herstel’ ontwikkeld.

Cursus: Bevingsschade en herstel

Cursus: Seismiek en aardbevingsbestendig versterken

Kennis van geotechnische gevolgen van de seismische belasting op funderingen en constructies, het gedrag van constructies en diverse methodes van het versterken van woningen en gebouwen. Een cursus voor professionals.

Cursus: Seismiek en aardbevingsbestendig versterken

Post-hbo: Aardbevingen en diepe ondergrond

Voor bouwkundige en civieltechnische professionals is de post-hbo ‘Aardbevingen en diepe ondergrond’ ontwikkeld. Door deze opleiding krijgt u kennis van de Groninger aardbevingen, mogelijke maatregelen en preventie.

Post-hbo: Aardbevingen en diepe ondergrond

Training: Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden (hbo)

Bewijs van Deelname kwijt? Neem contact op met het Alfa-college.

NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. beleidsmakers, toezichthouders en vergunningsverleners

Deze training gaat globaal in op de achtergronden en aard van seismische belasting op gebouwen en geeft een toelichting op de nog te verschijnen versie van NPR 9998:2018. Daarnaast wordt kort ingegaan op de verschillende rekenmethoden, beschikbare versterkingstechnieken en de fundamentele eisen die aan bouwwerken kunnen c.q. moeten worden gesteld om aardbevingsbestendig te zijn.

NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. beleidsmakers, toezichthouders en vergunningsverleners

Schade-deskundigen IMG (TCMG)

Bewijs van Deelname kwijt? Neem contact op met het Alfa-college.

Wo-niveau

dummie

Cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’

Heeft u interesse in de cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’? Deze wordt in 2021 georganiseerd door CMO STAMM. Kijk op https://cmostamm.nl/thema/burgerkracht-en-overheidsparticipatie/ en op https://cmostamm.nl/kennis/cmo-stamm-academie voor meer informatie of neem contact op met Saskia Duursma via s.duursma@cmostamm.nl. 

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

‘Deze cursusdag wordt niet meer aangeboden in 2021’.

Interesse in de kennis van Edwin Kaats? Op zoek naar vergelijkbare kennisdeling en scholing?

Kijk dan eens op een van de volgende websites:

Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’

‘Deze masterclasses worden niet meer aangeboden in 2021’.

Interesse in de kennis van de kerndocenten Edwin Kaats, Charles Odekerken of in de expertise de docenten vanuit CMO STAMM? Op zoek naar vergelijkbare kennisdeling en scholing?

Kijk dan eens op een van de volgende websites:

Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Neem contact op met het Sustainable Society.

Opleiding: Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

Neem contact op met Jeroen Mol van de Betonvereniging (https://www.betonvereniging.nl/) via telefoonnummer 0182 539 858.

Voortgezet onderwijs

dummie

Goud Grunn

Meer informatie? Neem contact op met Geert Berghuis (gh.berghuis@alfa-college.nl) van Fieldlab Practice.