Activiteiten

EPI-kenniscentrum is een samenwerkingsverband van Alfa-college, RUG en Hanzehogeschool Groningen en verzorgt samen met vele partners kennisprogramma’s die de regio versterken. Het gaat dan om thema’s zoals bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving. Ook zijn wij betrokken bij het 1000-banenplan. EPI-kenniscentrum is uniek door de samenwerking met publieke en private partijen en wij verzorgen met hen diverse activiteiten, variërend van scholingsprogramma’s en workshops tot masterclasses, trainingen en (versterking van) reguliere opleidingen. Zonder winstoogmerk en indien gewenst op maat gemaakt. 

Op zoek naar een activiteit op maat?

Behalve onze opleidingen, trainingen en andere activiteiten organiseren we ook activiteiten op maat.

Uitgelichte activiteiten

Vakmanschap

Er is behoefte aan bredere vakkennis. Hiervoor organiseert EPI-kenniscentrum samen met partners verschillende activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat er zeven verschillende, een- of meerdaagse workshops worden aangeboden aan leerlingen bouwtechniek (Timmerman) van het Alfa-college. Deze workshops gaan in op de volgende onderwerpen: lood kloppen en andere waterdichte afsluitingen, houtrot vervangen, wanden stukadoren, houtskeletbouw, kleine installatiewerkzaamheden, verduurzamen en informatieverwerking vanuit een BIM-model.

Bent u in een dergelijk onderwerp geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Ondanks de vele inkomsten en welvaartsgroei die we te danken hebben aan de gaswinning in Groningen, heeft het gebied steeds meer te maken met de negatieve consequenties ervan. Zoals bodemdaling en aardbevingen. Was er in eerste instantie vooral sprake van schade aan huizen en andere gebouwen, sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 is de veiligheid van de bevolking ook in het geding. Het leven van veel Groningers staat in het teken van het versterken van hun huizen en het omgaan met gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. 
Om meer inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de complexiteit van de Groningse situatie is een verdiepende serie masterclasses ontwikkeld voor bestuurders, professionals, bewoners en studenten. Gedurende zes masterclasses duiken we in een variëteit aan onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen.

klik hier voor meer informatie.

Overige activiteiten

BuildinG

BuildinG is sterk in testen en onderzoek, actief partner in kennisprogramma’s en een broedplaats voor innovatie. Deze activiteiten zijn voor ons een bron van kennis en zetten wij om in kennisproducten, zoals seminars, opleidingen, excursies etc..

Lees hier meer over BuildinG

Testmethode voor aardbevingsbestendig bouwen

TNO ontwikkelt samen met het bedrijfsleven een effectieve testmethode voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied.

Klik hier voor meer informatie.

Fieldlab Practice

Fieldlab Practice (onderdeel Alfa-college) is er voor zowel leerlingen als vakmensen in de bouw- en installatiebranche in Groningen. Samen met EPI-kenniscentrum organiseren ze diverse kennisbijeenkomsten binnen het aardbevingsdossier.

Lees hier meer over Fieldlab Practice

1000-banenplan

Doel: de werkgelegenheid die ontstaat door het herstellen van aardbevingsschade ten goede laten komen aan werkzoekenden en bedrijven in de regio. Wij ontwikkelen mede scholing op maat. Daarmee stromen werkzoekenden makkelijker in bij een BBL-opleiding of bij een werkgever.

Lees hier meer over het
1000-banenplan

Lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Hanzehogeschool Groningen onderzoekt in dit lectoraat de impact van bevingen op de bebouwde omgeving en zoekt naar oplossingen.  EPI-kenniscentrum werkt nauw samen met lector Ìhsan Bal.

Lees hier meer over het lectoraat

Goud Grunn

Gratis lespakket voor scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Groningen. Leerlingen krijgen informatie over de aardbevingen, de sociale impact, de versterkingsopgave en doen mee aan een prijsvraag (optioneel).

Lees hier meer over Goud Grunn

Aardbevingsoefening Veiligheidsregio Groningen

Op verzoek van de Veiligheidsregio werkte EPI-kenniscentrum mee aan de aardbevingsoefening voor hulpdiensten op 17, 26 en 30 november 2018. Na afloop is een slotconferentie georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie

Groninger erfgoedfair ‘Erfgoed & Ambacht’

Op 5 september organiseerde het Erfgoedloket Groningen in samenwerking met EPI-kenniscentrum de eerste Groninger erfgoedfair ‘Erfgoed & Ambacht’ in het openluchtmuseum te Warffum.

Lees hier meer over de erfgoedfair

Masterclasses

Hoe moeten we omgaan met de maatschappelijke onrust die is ontstaan door de Groninger aardbevingen? Om hier meer inzicht in te krijgen is deze serie masterclasses ontwikkeld

Klik hier voor meer informatie.

Jongerentop

EPI-kenniscentrum is ambassadeur van de JongerenTop. Waar nu met name volwassenen de lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van kinderen en jongeren niet of nauwelijks gehoord. Zij verdienen een stem en gezicht in het aardbevingsgebied.

Klik hier voor meer informatie.

Let's Gro!

EPI-kenniscentrum mocht een bijdrage leveren aan het inspiratiefestival Let’s Gro, van 31 oktober tot en met 3 november in de stad Groningen.

Lees hier meer over Let’s Gro

Lunch & learnsessie over conflicthantering

In  november 2018 hielden wij een korte, openbare Lunch & learnsessie over conflicthantering, met tips over hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen, die soms tot conflicten leiden en vervelende gevolgen hebben.

Lees hier meer