Activiteiten

EPI-kenniscentrum is een samenwerkingsverband van Alfa-college, RUG en Hanzehogeschool Groningen en verzorgt samen met vele partners kennisprogramma’s die de regio versterken. Het gaat dan om thema’s zoals bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving. Ook zijn wij betrokken bij het 1000-banenplan. EPI-kenniscentrum is uniek door de samenwerking met publieke en private partijen en wij verzorgen met hen diverse activiteiten, variërend van scholingsprogramma’s en workshops tot masterclasses, trainingen en (versterking van) reguliere opleidingen. Zonder winstoogmerk en indien gewenst op maat gemaakt. 

Op zoek naar een activiteit op maat?

Behalve onze opleidingen, trainingen en andere activiteiten organiseren we ook activiteiten op maat.

Uitgelichte activiteiten

Online kennissessies

Door de corona-maatregelen kan een fysieke bijeenkomst niet, maar hiervoor is een online alternatief gevonden. Komende tijd organiseren we online kennissessies met verschillende onderwerpen.

Zodra wij een nieuwe kennissessie hebben gepland vind je dat op deze pagina.

Bekijk hier onze online kennissessies

Start najaar 2020: Restauratieworkshops en lezingen Verduurzaming van monumenten

Energietransitie en daarmee ook de verduurzaming van monumenten en beeldbepalende panden wordt belangrijker en komt ook steeds dichterbij.

Voor nieuwbouw is dat al een hele opgave, maar hoe doe je dat voor een pand met geschiedenis? Het is per slot van rekening niet zonder risico en met name de bouwhistorische waarden mogen nu en in de toekomst niet in het gedrang komen. Theoretische en algemene kennis komt meer en meer beschikbaar, maar hoe pas je die dan toe in jouw specifieke geval?

Klik hier voor meer informatie.

Overige activiteiten

BuildinG

BuildinG is sterk in testen en onderzoek, actief partner in kennisprogramma’s en een broedplaats voor innovatie. Deze activiteiten zijn voor ons een bron van kennis en zetten wij om in kennisproducten, zoals seminars, opleidingen, excursies etc..

Lees hier meer over BuildinG

Online kennissessies

Door de corona-maatregelen kan een fysieke bijeenkomst niet, maar hiervoor is een online alternatief gevonden.

Klik hier voor meer informatie.

Fieldlab Practice

Fieldlab Practice (onderdeel Alfa-college) is er voor zowel leerlingen als vakmensen in de bouw- en installatiebranche in Groningen. Samen met EPI-kenniscentrum organiseren ze diverse kennisbijeenkomsten binnen het aardbevingsdossier.

Lees hier meer over Fieldlab Practice

1000-banenplan

Doel: de werkgelegenheid die ontstaat door het herstellen van aardbevingsschade ten goede laten komen aan werkzoekenden en bedrijven in de regio. Wij ontwikkelen mede scholing op maat. Daarmee stromen werkzoekenden makkelijker in bij een BBL-opleiding of bij een werkgever.

Lees hier meer over het
1000-banenplan

Lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Hanzehogeschool Groningen onderzoekt in dit lectoraat de impact van bevingen op de bebouwde omgeving en zoekt naar oplossingen.  EPI-kenniscentrum werkt nauw samen met lector Ìhsan Bal.

Lees hier meer over het lectoraat

Goud Grunn

Gratis lespakket voor scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Groningen. Leerlingen krijgen informatie over de aardbevingen, de sociale impact, de versterkingsopgave en doen mee aan een prijsvraag (optioneel).

Lees hier meer over Goud Grunn

Aardbevingsoefening Veiligheidsregio Groningen

Op verzoek van de Veiligheidsregio werkte EPI-kenniscentrum mee aan de aardbevingsoefening voor hulpdiensten op 17, 26 en 30 november 2018. Na afloop is een slotconferentie georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie

Groninger erfgoedfair ‘Erfgoed & Ambacht’

Op 5 september organiseerde het Erfgoedloket Groningen in samenwerking met EPI-kenniscentrum de eerste Groninger erfgoedfair ‘Erfgoed & Ambacht’ in het openluchtmuseum te Warffum.

Lees hier meer over de erfgoedfair

Masterclasses

Hoe moeten we omgaan met de maatschappelijke onrust die is ontstaan door de Groninger aardbevingen? Om hier meer inzicht in te krijgen is deze serie masterclasses ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie.

Jongerentop

EPI-kenniscentrum is ambassadeur van de JongerenTop. Waar nu met name volwassenen de lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van kinderen en jongeren niet of nauwelijks gehoord. Zij verdienen een stem en gezicht in het aardbevingsgebied.

Klik hier voor meer informatie.

Let's Gro!

EPI-kenniscentrum mocht een bijdrage leveren aan het inspiratiefestival Let’s Gro, van 31 oktober tot en met 3 november in de stad Groningen.

Lees hier meer over Let’s Gro

Lunch & learnsessie over conflicthantering

In  november 2018 hielden wij een korte, openbare Lunch & learnsessie over conflicthantering, met tips over hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen, die soms tot conflicten leiden en vervelende gevolgen hebben.

Lees hier meer

Workshops voor de restauratie- en bouwbranche

Er wordt een beknopt overzicht geboden van een aantal belangrijke vakgebieden zoals benodigd bij het restaureren van monumenten in het noorden.

Klik hier voor meer informatie.

Workshops Vakmanschap

Er is behoefte aan bredere vakkennis. Hiervoor hebben EPI-kenniscentrum, Fieldlab Practice, Leerbouwen, SSPB en Alfa-college hun handen ineengeslagen en de workshops Vakmanschap ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie.

Testmethode voor aardbevingsbestendig bouwen

TNO ontwikkelt samen met het bedrijfsleven een effectieve testmethode voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied.

Klik hier voor meer informatie.