Home » Activiteiten » BuildinG

BuildinG

EPI-kenniscentrum en BuildinG kennen elkaars kracht en benutten deze.

BuildinG is sterk in testen en onderzoek, actief partner in kennisprogramma’s en een broedplaats voor innovatie. Het onderzoek en de innovatieve activiteiten die bij BuildinG plaatsvinden, zijn voor EPI-kenniscentrum een bron van kennis.

EPI-kenniscentrum heeft vervolgens de kracht om kennis te valoriseren en te verwerken in zijn kennisproducten, zoals seminars, opleidingen, cursussen, lezingen, excursies, trainingen en masterclasses.

Educatie is bij EPI-kenniscentrum sterk ontwikkeld, de rol van valorisatie en kennisdeling past EPI-kenniscentrum goed. Deze rol wordt op alle werk- en denkniveaus (mbo, hbo, wo) en zowel technisch als sociaal-maatschappelijk ingevuld.

De kansen tot samenwerking tussen EPI-kenniscentrum en BuildinG worden steeds duidelijker en worden inmiddels zichtbaar gepakt.

Zo heeft EPI-kenniscentrum een financiële bijdrage gedaan aan het lectoraat Aardbevingsbestendig Bouwen van de Hanzehogeschool en aan de cyclische vlaktester en mini-triltafel die bij BuildinG gehuisvest zijn. Ook werken wij samen binnen het TKI-project ‘Beoordelingskader voor herstel en versterken bij aardbevingen’ van TNO.

Om nog meer kansen te pakken, maar ook om dubbelingen te voorkomen, hebben EPI-kenniscentrum en BuildinG binnenkort 1 gezamenlijke programmaraad, zoals in de programmaraad van februari jl. is vastgesteld. Daarnaast vindt er periodiek programma-overleg plaats om kalender, events, activiteiten, partners en toekomstplannen te delen.

Blijf op de hoogte