Home » Activiteiten » EPI-kenniscentrum en het 1000-banenplan

EPI-kenniscentrum en het 1000-banenplan

Het herstellen en voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen tot extra werkgelegenheid. De provincie, de gemeenten uit de aardbevingsregio, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Centrum Veilig Wonen (CVW), de NAM, Bouwend Nederland, VNO-NCW /MKB, FNV en CNV, de partijen uit de arbeidsmarktregio Werk in Zicht (WIZ), Alfa-college, Noorderpoort en EPI-kenniscentrum werken met elkaar samen in het 1000-banenplan zodat deze extra werkgelegenheid zoveel mogelijk ten goede komt aan werkzoekenden en bedrijven in de arbeidsmarktregio.

EPI-kenniscentrum acteert namens de kennis- en onderwijsinstellingen in dit project en is samen met de partners verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van scholing op maat. Door het ontwikkelen van deze maatwerktrajecten stromen werkzoekenden makkelijker door naar een BBL-opleiding in de regio. Hiermee wordt de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleind waardoor werkzoekenden meer perspectief hebben op werk en de regio wordt versterkt. Voor wie een BBL-opleiding niet mogelijk is, dient het maatwerktraject voldoende bedrijfsspecifieke kennis te doceren om direct te kunnen starten bij de werkgever.

Deze interdisciplinaire opdracht is niet eenvoudig en roept tal van vragen op. Hoe kunnen (scholings)partners in elk stadium van het project worden betrokken en hoe kan de samenwerking met de bouw- en technieksector zodanig worden vormgegeven dat zoveel mogelijk waarde wordt gerealiseerd voor de regio en haar inwoners? Welke samenwerkingsvormen passen het beste bij de verschillende onderdelen van deze opgave?

EPI-kenniscentrum zoekt samen met de partners naar passende oplossingen op deze vragen. De kwaliteit van scholing staat hierbij voorop. Zo schrijft EPI-kenniscentrum mee aan een programma van eisen waaraan scholing op maat moet voldoen. Leer-werkbedrijven moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zij aangesloten zijn bij hun brancheorganisatie en dat zij geregistreerd staan als een erkend leer-werkbedrijf. Ook moet het bedrijf voorzien in een stageperiode en kunnen aantonen dat de scholing voldoende aansluit bij de kwalificatiestructuur van het reguliere onderwijs. Hiermee wordt een wildgroei aan middelmatige scholingstrajecten voorkomen. Maar ook aan de kant van de werkgever kijkt EPI-kenniscentrum mee door bijvoorbeeld te inventariseren aan welke vaardigheden of kennis het de starters nog ontbreekt. Op deze manier kan een maatwerktraject optimaal aansluiten bij de actuele situatie in het werkveld.

Daarnaast brengt EPI-kenniscentrum vraag en aanbod bij elkaar door in kaart te brengen in welke maatwerkscholing de regio voorziet en waar nog kansen liggen. Hierbij wordt ook gekeken naar de regionale aanbestedingskalender om te onderzoeken welke scholingsbehoefte in de toekomst ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een omvangrijk project om een aardbevingsbestendige woonwijk op te tuigen. Hiervoor is nieuwe kennis nodig en worden andere vaardigheden gevraagd. Een aanvulling op het huidige onderwijsaanbod of juist het ontwikkelen van specialistisch maatwerk kan interessant zijn om werkzoekenden aantrekkelijk te maken voor bedrijven in de regio.

Het 1000-banenplan is een omvangrijk project en doorlopend aan verandering onderhevig.

Stichting EPI-kenniscentrum acteert vanuit een ondersteunende en faciliterende rol waarbij haar verbindende factor optimaal wordt benut. Wilt u meer informatie over de rol van EPI-kenniscentrum in dit project? Neem dan contact op via m.stuurwold@epi-kenniscentrum.org.

Lees hier meer over het 1000-banenplan

 

In samenwerking met:

Blijf op de hoogte