Kennis delen doen wij samen

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Home » Activiteiten » Kennissessie ‘Lessons learned rondom wijkaanpak’

Kennissessie ‘Lessons learned rondom wijkaanpak’

Op 6 juni hebben wij een openbare EPI-kennissessie gehouden. Dit keer was het thema ‘Lessons learned rondom wijkaanpak’.

In het vraagstuk rondom de sloop en herbouw van de wijken Opwierde Zuid in Appingedam en Delfzijl Noord worden goede en minder goede ervaringen opgedaan. Deze ervaringen worden door Nynke Walstra (directrice van ASWA-Welzijn) en Gerard Beukema (burgemeester van Delfzijl) op 6 juni gedeeld op ons podium!

Nynke Walstra neemt ons mee in het proces van de wijkaanpak in Opwierde Zuid, hoe is dat geregeld? Ook deelt ze ervaringen over het belang van een perspectief voor de bewoners, staat dat centraal? En tot slot geeft ze haar kijk op de informatievoorziening: hoe is die richting bewoners verlopen? Welke lessons learned zijn daaruit te trekken? Gerard Beukema vertelt over de gebiedsgerichte aanpak waarvoor Delfzijl heeft gekozen en waar bewoners vooraan zitten in het proces. Bewoners hebben ook zelf het heft in handen genomen en een samenwerkingsconvenant opgesteld voor gemeente, Acantus en de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt. De drie partijen zijn momenteel in gesprek over dat convenant. Wat kan er van deze aanpak worden geleerd?

 

EPI-kenniscentrum nodigt u van harte uit voor deze kennissessie

Datum                 donderdag 6 juni 2019
Tijd                       14.00 – 17.00 uur
Locatie                 MFC Kabzeël, Dijkstraat 77, 9901 AP Appingedam
Deelname           gratis   

 

Programma

14.00 – 14.15 uur – Inloop                                                              
14.15 – 16.15 uur – Inhoudelijk programma
16.15 – 17.00 uur – Afsluitende borrel + hapjes

 

Inhoud

Na een periode van stilstand starten eind 2019 de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen, gemeente Appingedam en woningcorporatie Marenland met de aanpak van versterkingswijk Opwierde Zuid in Appingedam. Wanneer de grootschalige verbouwing van deze wijk klaar is, ligt er een aardgasvrije en groene woonwijk die ruimer opgezet is dan nu het geval is. Daarmee is Opwierde Zuid het eerste grote versterkingsproject in aardbevingsgebied dat weer vlot is getrokken. De omvang en complexiteit, met honderden huur- en koopwoningen, maakt dit uniek in de provincie. Het gaat om 462 woningen, waarvan 64 worden versterkt en 398 nieuw gebouwde woningen. Wat dit project met name bijzonder maakt, is dat het samen met de eigenaren en huurders is ontwikkeld. Met excursies, werksessies en ontwerpateliers zijn zij betrokken in het proces rondom de sloop en nieuwbouw van hun woning en bij de keuze voor de aannemer.

Nynke Walstra, directrice van ASWA-Welzijn, geeft een helikopterview over de ontwikkelingen. Zij reflecteert over de opgedane ervaringen en geleerde lessen van een dergelijke wijkaanpak. En welke veranderende rollen en samenwerkingen zien we hier terug?

Daarna neemt Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl, ons mee in de ontwikkelde wijkaanpak in Delfzijl Noord. Hij schetst hoe bewoners, gemeente en Acantus (woningcorporatie) zich voorbereiden op de versterkingsopgave van de NCG in het aardbevingsgebied in Delfzijl Noord, die nog moet beginnen. De gemeente Delfzijl en Acantus hebben alvast samen met onder meer bewoners en organisaties een gebiedsvisie voor heel Delfzijl Noord opgesteld. Met als inzet dat de beschikbare versterkingsmiddelen zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord worden ingezet en gericht op een toekomstbestendig resultaat. Zodra duidelijk is wat de versterkingsopgave is, stelt de gemeente samen met de bewoners een ontwikkelingsplan op voor de wijk. Ook in Delfzijl Noord worden goede en minder goede ervaringen opgedaan die burgemeester Beukema graag met u deelt!

 

Aanmelden kennissessie

De inschrijving voor de kennissessie is gesloten. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via info@epi-kenniscentrum.org.

Save the date

Op 4 juli van 15.00-18.00 uur organiseren we onze jaarlijkse zomerkennisborrel.

De ingrediënten van deze middag: 2 interessante sprekers, netwerken, hapje & drankje.

Voor iedereen die op enige wijze bij EPI-kenniscentrum betrokken is of gewoon nieuwsgierig is naar de verhalen op het podium! Met als doel u inhoudelijk geïnspireerd en goed gestemd de zomer in te laten gaan. Natuurlijk is er na de sprekers tijd om onderling bij te praten.

Maatwerk

Op zoek naar maatwerkopleidingen of activiteiten?

Blijf op de hoogte