Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

 • kosten: €500,- per persoon excl. btw
 • locatie: Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, Groningen
Home » Opleidingen » Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

Wij volgen de geldende maatregelen van het RIVM rondom het corona-virus. Daarom hanteren wij eisen op het gebied van groepsgrootte, onderlinge afstand en passende hygiënemaatregelen.

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

In het speelveld van het dossier gaswinning en aardbevingen is inmiddels duidelijk dat geen enkele organisatie zonder de samenwerking met andere organisaties de complexe vraagstukken kan oplossen.

Samenwerken is vaak nodig, om gezamenlijk én individueel meer voor elkaar te krijgen. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Tijd, geld en kennis zijn schaars en kunnen vaak maar 1 keer ingezet worden.

Succesvol samenwerken kan ook niet los worden gezien van de strategische context en de persoonlijke posities waarin je je met elkaar bevindt. Dat vraagt om een gezamenlijke ambitie en doel, oprechte interesse en het (deels) opgeven van autonomie.

Samenwerken heeft gevolgen voor de organisatie, maar ook op persoonsniveau voor de medewerkers. Collectieve en organisatiebelangen zijn gekoppeld aan doelen en kernwaardes van organisaties. Individuele belangen komen veelal voort uit drijfveren en persoonlijke overtuigingen.

Maar hoe gaat dat in zijn werk met al die samenwerkingsverbanden, allianties, netwerken, projectgroepen, versnellingsteams en convenanten? Blijft het bij ambities of komt het daadwerkelijk tot een samenwerkings-ABCD?

Ambitie = Belofte x Commitment x Doen.

We bestuderen de verschillende vormen en aspecten van samenwerkingsrelaties aan de hand van het Werkboek ‘Samenwerken tussen organisaties’ van Common Eye, te weten:

 • Ambitie
 • Belangen (en hoe die van invloed zijn op standpunten)
 • Relaties
 • Organisaties
 • Processen

En ook staan we stil bij:

 • Karakteristieken van samenwerking: Wat maakt het zo krachtig? Wat maakt het soms ook zo lastig?
 • Condities om effectief samen te werken: een overzicht aan de hand van een handzaam model (het kijkglas)

Met behulp van praktijkervaringen gaan we kijken hoe er (beter) wordt samengewerkt aan onze eigen regionale opgave. Hiervoor werken we tijdens de les met cases die voorafgaand aan de cursus door een thuisopdracht worden ingebracht.

Door deelnemers van diverse partijen met verschillende belangen samen te brengen in deze cursus ontstaat boeiende en leerzame interactie waarin men, met respect voor elkaars standpunten en achtergrond, ook veel van elkaar kan leren.

Resultaat

 • U heeft kennis over de succes- en faalfactoren van samenwerkingen. U kunt schakelen tussen principes die vallen onder ambitie, proces, standpunt/belang, organisatie en relatie.
 • U bent zich bewust van uw standplaatsgebondenheid in een complex speelveld en u heeft zicht op de diversiteit aan belangen en standpunten die er is in het aardbevingsdossier.
 • U heeft inzicht in de samenwerking tussen overheid, (maatschappelijke) organisaties en gemeenschap.

Docent

De cursus wordt verzorgd door de ervaren trainer Edwin Kaats. Edwin Kaats is werkzaam bij organisatieadviesbureau Common Eye en verzorgt cursussen en training bij AOG School of Management.

Instroomniveau

Hbo en wo-niveau.

De cursus is geschikt voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met samenwerkingen, binnen of buiten de eigen organisatie. Bijvoorbeeld medewerkers van IMG, NCG, woningcorporaties, provincie en gemeenten. Door deelnemers van diverse partijen met verschillende belangen samen te brengen in deze cursus ontstaat boeiende en leerzame interactie waarin men, met respect voor elkaars standpunten en achtergrond, ook veel van elkaar kan leren.

Locatie

MFC Kabzeël in Appingedam

Datum

8 december

Omvang en spreiding

De cursus bestaat uit een dag van 09.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. Ter voorbereiding op de cursus vragen wij u een thuisopdracht te maken.

Prijs

€500,- per persoon, incl. btw. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een lunch.

 

Interesse?

Heeft u interesse in de cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’? Vul dan onderstaande formulier in. Bij voldoende belangstelling gaat de cursus door (minimaal 8 deelnemers).

Velden met een sterretje zijn verplicht*

Blijf op de hoogte