Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

(en toepasbare kennis van eigen-frequenties, dynamische belastingen en niet-lineaire dynamische modellen)

  • Instroomniveau: hbo+/wo
  • kosten: €2.775,- en €3445,-
  • Duur: 6 opleidingsdagen
Home » Opleidingen » Opleiding: Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

(en toepasbare kennis van eigen-frequenties, dynamische belastingen en niet-lineaire dynamische modellen)

De aardbevingen in Noordoost-Nederland, als gevolg van de gaswinning, zorgen voor de nodige uitdagingen op constructief terrein. Huizen, gebouwen, wegen en kunstwerken raken beschadigd. Er is grote behoefte aan juiste kennis, voldoende geschoold personeel en werkende oplossingen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden, die bovendien snel en constructief veilig kunnen worden toegepast.

Deze opleiding gaat met name in op de bouw- en geotechnische facetten van deze omvangrijke maatschappelijke problematiek. Er wordt veel aandacht besteed aan het analyseren en begrijpen wat een aardbeving doet met een bestaande constructie en hoe je omgaat met onzekerheden en onbekendheden. Dat is een expertise die normaliter alleen door ‘doorgewinterde’ constructeurs wordt beheerst. Echter, de enige manier om nog seismische capaciteit toe te kennen aan de bestaande bouw is door de gebouwen diepgaand te analyseren met niet-lineaire, dynamische modellen.

Kennis van eigen-frequenties en responsies van constructies op dynamische belastingen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de rol van dynamica in de beroepspraktijk van constructeurs. Hoewel de trillingsbron bij een aardbeving van een andere orde is, zal kennis die is opgedaan in de cursus Aardbevingsbestendig herstellen en ontwerpen zeer waardevol zijn bij het realiseren van relatief lichte constructies (o.a. fiets – en voetgangersbruggen) en ontwerpen van (relatief slanke) hoogbouw. En wat te denken van oude binnensteden (o.a. Gouda, Amsterdam, Leiden, Haarlem) die te maken hebben met trillingen door zwaar verkeer, wat tot schade kan leiden aan gebouwen en woonhuizen. Door de opgedane ‘ervaring’ in deze cursus vergroot men het inzicht in het gedrag van een constructie. Daarmee kan antwoord worden gegeven op allerlei vraagstukken, die nu nog onvoldoende aandacht krijgen waaronder ook bijzondere problemen zoals temperatuur en ontploffingen.

In de opleiding komen aan bod: kennis van dynamica, normen m.b.t. Eurocode 8 (aardbevingen), NPR 9998, diverse toepassingen van bouwmaterialen en constructies in het aardbevingsgebied m.b.t. metselwerk, staal, hout, beton, funderingsaspecten, modelleringssystemen en verschillende rekenvoorbeelden. Klik op deze link voor het lesprogramma.

Na de opleiding heeft de deelnemer kennis en vaardigheden m.b.t. seismische beoordelingen die nodig zijn voor aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden van bouwwerken en kunstwerken.

De opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Betonvereniging, EPI-kenniscentrum, TNO, PAO, Stichting Stapelbouw, Bouwen met Staal, Deltares, SHR.

“Ik vond en vind het een buitengewoon goede opleiding. Goed qua breedte en goed qua diepte”

Ir. Eric Kool

Consultant Constructief Ontwerpen , Movares

“Een veelzijdige opleiding waarbij veel onderwerpen behandeld worden. Ik heb mijn kennis zeker verdiept.”

Ir. Theo Haamke

Architect , BNA

Doelgroep

De opleiding is niet alleen bestemd voor adviseurs, constructief ontwerpers, constructeurs en toezichthouders en voor geo-technici, ontwerpers van nieuwbouw en herstellers van bestaande bouw, die in hun werk te maken krijgen met de aardbevingsproblematiek, maar eveneens voor constructeurs die te maken krijgen met eigen-frequenties en responsies van constructies op dynamische belastingen en niet-lineaire, dynamische modellen.  

Instroomniveau

Hbo+/wo

U heeft een bouwkundige of civieltechnische opleiding op minimaal bachelorniveau met ten minste 5 jaar werkervaring of masterniveau.

Kosten

Module 1  € 2.775,- excl. btw
Module 2  € 3.445,- excl. btw

Duur

Elke module bestaat uit 6 opleidingsdagen van 9.15 uur tot 16.15 uur, met een eindtoets als afsluiting op dag 7.

De totale opleiding (module 1 en module 2 opgeteld) heeft een SBU (studiebelastingsuren) van 135 uur.

Startdatum

Nader te bepalen.

Locatie

Hanzehogeschool Professionals en Bedrijven
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT Groningen

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze opleiding via de website van de Betonvereniging. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0182-539858 of een e-mail sturen naar opleidingen@betonvereniging.nl.

U dient module 1 met goed gevolg af te sluiten om te kunnen starten met module 2.

Module 1
Module 2

In samenwerking met:

Download de folder

Blijf op de hoogte