Home » Opleidingen » Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Er is subsidie mogelijk voor een aantal trainingen en workshops van EPI-kenniscentrum. Het gaat dan om de trainingen ‘Veilig werken met rolsteigers’ en ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’. En om de workshops ‘Bewust leidinggeven aan veiligheid’ en ‘Bewust stilstaan bij veiligheid in werkvoorbereiding’. Meer informatie over de voorwaarden is te lezen op de website van de subsidieverstrekker.

  • OOM: maximaal €750 per jaar voor een werknemer in de metaalindustrie en aangesloten bij OOM.
  • OTIB: verschillende subsidiemogelijkheden voor een medewerker in de technische installatiebranche en waarbij de werkgever aangesloten is bij OTIB.
  • SSWT: maximaal €1.650 per jaar voor een medewerker die onder cao Timmerindustrie valt.
  • UWV voor oudere werklozen: maximaal €1.000 voor een oudere WW-gerechtigde werknemer.

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Bent u werkgever in de metaalindustrie? Dan kunt u subsidie krijgen van het fonds Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). Dit is hét opleidingsfonds voor en van bedrijven en werknemers in de metaalbewerking. OOM verstrekt de Persoonlijke Trainingstoelage (PTT). Hierbinnen vergoedt OOM 50% van de scholingskosten per werknemer, tot een maximum van €750 per jaar. Kijk op OOM voor meer informatie

Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor technisch installatiebedrijf (OTIB)

Heeft u een technisch installatiebedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB). Dit fonds ondersteunt werkgevers en werknemers in de technische installatiebranche bij het (verder) ontwikkelen, uitbreiden en up-to-date houden van hun kennis en vakmanschap. OTIB heeft verschillende subsidiemogelijkheden. Kijk op OTIB voor meer informatie.

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT)

Bedrijven die onder de cao voor de Timmerindustrie vallen kunnen bij de SSWT subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in cursus- en verletkosten. Om zeker te weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor een subsidie, kunt u een subsidie aanvraagformulier indienen bij de SSWT. Kijk op SSWT voor meer informatie.

UWV voor oudere werklozen

Komt u niet in aanmerking voor een van bovenstaande subsidies? Mogelijk overweegt u om een oudere werkeloze in dienst te nemen, of u heeft dit al gedaan. Voor zijn opleiding kunt u subsidie ontvangen van het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV). UWV verstrekt de Scholingsvoucher voor 50-plussers. Hiermee ontvangt u maximaal €1.000 voor alle kosten die bij de cursus horen. Kijk op UWV voor meer informatie.

Blijf op de hoogte