Kennis delen doen wij samen

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Home » Opleidingen » Workshops voor de restauratie- en bouwbranche (vakmensen en specialisten)

Workshops voor de restauratie- en bouwbranche

Voor vakmensen en specialisten

In het bevingsgebied wordt – vroeg of laat – gestart met het onderhouden en restaureren van monumenten met bevingsschade. Helaas is de restauratiebranche vakmensen aan het verliezen, waardoor kennis en ervaring verloren dreigen te gaan. Dat kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de monumenten. Deze workshops zijn dan ook bedoeld om het restauratievak onder de aandacht te brengen en de kennis en kunde op het gebied van restaureren te verhogen. De serie richt zich specifiek op bouwvakkers, vakmensen en specialisten.

Er wordt een beknopt overzicht geboden van een aantal belangrijke vakgebieden zoals benodigd bij het restaureren van monumenten in het noorden. Aansluitend op de onderwerpen uit de reeks kunt u desgewenst bij ROC Friese Poort of andere partijen verdiepende (vervolg-)cursussen volgen.

De workshops zijn ontwikkeld door ROC Friese Poort i.s.m. Vereniging Restauratie Noord, Restauratie Opleidingsprojecten en EPI-kenniscentrum. Om een indruk te krijgen kun je onderstaand filmpje bekijken, gemaakt tijdens een workshop uit de serie voor professionals.

Workshop 1 Praktijkvoorbeeld restauratie, schadeherstel en bouwkundig versterken (2 april 2019)

De uit 1880 daterende kerk van Overschild vormt de locatie én het studieobject voor deze workshop. De kerk verkeert in slechte staat, is beschadigd door aardbevingen en moet gerestaureerd én bouwkundig worden versterkt om het bestand te maken tegen toekomstige bevingen. In deze workshop wordt aan de hand van de kerk van Overschild ingegaan op het hele restauratieproces. Hoe kom je tot een gedegen restauratieplan? Wat zijn de stappen die doorlopen moeten worden? Waar moet je rekening mee houden? Cursisten zullen zelf het schadebeeld in kaart moeten brengen. Wat voor schade zie je? Wat is de oorzaak en hoe zou je dit verhelpen? Aan de hand van een discussieronde wordt verder nagedacht over het bouwkundig versterken van monumentale kerken. Hoe verhouden de ingrepen zich tot de monumentale en architectonische waarden?

Locatie: kerk Overschild
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Workshopleider: Christiaan Velvis (bouwkundige)
Workshop door: Stichting Oude Groninger Kerken

Workshop 2 Historische dakbedekking en goten (9 april 2019)

Tijdens deze workshop staan lei, koper, zink en loodbekleding op daken en gevels centraal in de restauratie van monumenten. In deze workshop wordt theorie direct gekoppeld aan de praktijk en gaan we aan de slag in de werkplaats. Het keuren, de vormen en het bewerken van leien komen tijdens deze praktijksessie aan bod.

Verschillende dekkingen zoals oud-Duitse dekking, Rijndekking en Maasdekking worden uitgelegd en gedemonstreerd. En hoe zit het met maatvoeren, bewerken, kappen en snijden? Je gaat er zelf mee aan de slag! Ook het maken van een looddoorvoer, hoe teken je deze af en hoe buig je deze in de juiste ronding komen aan de orde. Verder: loodverwerking, wat is trotseerlood, hoe maak je een goede Felz-verbinding, hoe teken je een verstek van een zinken goot af en soldeer je deze?

Locatie: Duinkerkenstraat 35a, Groningen (werkplaats De Andere Leidekker)
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Workshopleiders: Paul Visscher & Eric Biemold (leidekkers)

Workshop 3 Houtaantasting door insecten en schimmels en het bestrijden hiervan (16 april 2019)

In deze workshop staat het herkennen en bestrijden van schimmels en houtaantasters centraal. Wat is de oorzaak van het ontstaan van schimmels en zwammen binnen een gebouw, hoe herken je ze en wat is een effectieve manier om ze te bestrijden?
Houtaantastende insecten kunnen enorm veel schade veroorzaken. Houtaantasters zijn veelal aanwezig in houten constructies van oudere gebouwen en monumenten. Hoe kun je de aanwezigheid van houtaantasters herkennen en welke maatregelen moet je nemen om ze te bestrijden? Verschillende houtaantasters zoals boktor, bonte knaagkever, houtworm en spinthoutkever worden besproken.

Aan de hand van de bezichtiging van de kapconstructie van de kerk en monsters van houtaantasting ga je aan de slag. Herkennen van, oorzaak vaststellen en op basis hiervan een keuze maken voor monitoring en/of bestrijding.

Locatie: Der Aa-Kerk, Groningen
Tijd: 19:30- 21:30 uur
Workshopleider: Jaap Hoekstra (eigenaar Hoekstra Bedrijfshygiëne)

Workshop 4 Historisch metselwerk en voegwerk (14 mei 2019)

Thema’s die in deze workshop voorbij komen zijn; basiskennis van gevelherstel over o.a. scheuren, kammen, bogen, voegwerk, bouwsporen in historisch metsel- en voegwerk, het herkennen en omgaan met bouwsporen en bijzondere details van vroeger gebruik. Tijdens deze workshop wordt ook stilgestaan bij de oorzaak en oplossingen bij scheurvorming in het metselwerk.

De workshopleider neemt je mee in verschillende steenformaten en verbanden, mortels en kalkspecies. In groepjes wordt een metselwerk onderzocht en daarna met elkaar discussiëren over wat je hebt gezien en wat je hiervan vindt. Wat kan anders en/of beter en wat heeft de expert hiervan te zeggen?

Locatie: Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum (Het Spijslokaal)
Tijd: 19:30- 21:30 uur
Workshopleider: Jacob Weessies (monumentenwachter)

Workshop 5 Historisch glas (21 mei 2019)

Tijdens deze workshop worden, (koud en warm bewerkt) vlakglas, bouwglas, gebrandschilderd glas, glas in lood en de toepassingen daarvan behandeld.

Deel 1: theoretisch gedeelte over de geschiedenis van het vlakglas en bouwglas. Hoe worden (half) producten zoals slinger- en cilinderglas, gegoten glas, geperst glas etc. gemaakt en door wie?. Daarna komt het vakmanschap van de glasbewerker en glazenier aan de orde zoals meertonig, geëtst, gezandstraald en gehakt, gebogen, (facet) geslepen, gebrandschilderd en glas-in-lood.
Dit alles wordt door vele voorbeelden en proefstukken besproken en verduidelijkt.

Verder: hoe ga je om met glas in historische gebouwen en hoe herken je de kwaliteit en de eventuele problemen? Plaatsing in staal, gietijzer, (natuur)steen, stucwerk of hout. Wat doe je zelf en wanneer haal je er een expert bij? Hoe kun je het beste oud (verweerd) glas schoonmaken? Patina goed of slecht? Museale opstellingen en ventilatie en de invloed van vocht en vuil op historisch glas.
Hoe transporteer en bewaar je historisch glas en werk je volgens richtlijn URL 4002 v/d ERM? En: glas als belangrijke factor in de energiereductie, met respect voor het monumentale gebouw.

In deel 2 gaan de deelnemers aan de slag met vlakglas; hoe kun je zelf glas het beste snijden en breken? Is er verschil in oud glas snijden of nieuw glas? Wat is er aan speciaal glasgereedschap en hoe het te gebruiken? 
Draadglas, gelamineerd glas, spiegelglas etc. Cirkels, recht of vrije vormen? Aandacht voor het samenstellen van een glas-in-lood paneel en het solderen van verschillende loodprofielen.

Deelnemers mogen hun eigen praktijkvoorbeelden en probleemgevallen meenemen om te bespreken.

Locatie: SSPB, Middenstraat 11, Sappemeer
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Workshopleider: Hein van der Water (restaurator, glasbewerker, glazenier) 

Workshop 6 Bouwfysica en restauratie (28 mei 2019)

De workshopleider neemt je mee in het verduurzamen en restaureren van monumenten. Hoe kun je restaureren en verduurzamen zonder dat de cultuurhistorische waarde wordt aangetast? Tijdens de rondgang krijg je uitleg van de architect. Wat kun je doen en waar ligt de grens? Aan de hand van een discussieronde wordt verder nagedacht over het bouwkundig restaureren en verduurzamen van monumentale gebouwen.

Deze workshop is theoretischer van aard dan de voorgaande workshops. Door de interactie, welke zeker zal ontstaan, wordt dit teruggebracht naar de praktijk.

 

Locatie: Fraeylemaborg
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Workshopleider: Kor Holstein (restauratie architect)

Tijdens de laatste workshop krijgen deelnemers hun bewijs van deelname uitgereikt en wordt afgesloten met hapje en drankje.

Doelgroep

  • Vakmensen en specialisten uit de restauratie- en bouwbranche
  • Uitvoerende medewerkers

Groepsgrootte  

Max. 16 personen (vol=vol!)

Instroomniveau

Mbo

Duur

Zes workshops van twee uur, van 19.30 -21.30 uur.

Lesdata in 2019

2 april workshop 1 – Praktijkvoorbeeld restauratie, schadeherstel en bouwkundig versterken
9 april workshop 2 – Historische dakbedekkingen en goten
16 april workshop 3 – Houtaantasting door insecten en schimmels en het bestrijden hiervan
14 mei workshop 4 – Historisch metselwerk en voegwerk
21 mei workshop 5 – Historisch glas
28 mei workshop 6 – Bouwfysica en restauratie

Locatie 

Wisselende locaties in de regio Groningen. Per workshop wordt een locatie gebruikt die aansluit bij de inhoud van de workshop (werkplaats, excursielocatie, theorie-omgeving, bouwbedrijf).  

Kosten

De gehele serie van zes workshops kost in totaal: 

  • Voor medewerkers van bedrijven en instellingen 375,- euro
  • Voor medewerkers van maatschappelijke en belangenorganisaties 250,- euro
  • Voor studenten 125,- euro

 Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden voor de workshops voor de restauratie- en bouwbranche, vóór 25 maart 2019.

 

Download de folder

In samenwerking met:

ROP

Maatwerk

Op zoek naar maatwerkopleidingen of activiteiten?

Blijf op de hoogte