Analyzing the Social Lead-Up to a Human-Induced Disaster: The Gas Extraction-Earthquake Nexus in Groningen, The Netherlands

Deze publicatie gaat over de overweldigende impact die rampen hebben op samenlevingen. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de socio-economische en politiek-institutionele gevolgen van rampen die door mensen (en niet door de natuur) worden veroorzaakt.

Gericht op de casus van Groningen, waar gaswinning leidt tot aardbevingen, kijkt het artikel naar de onderlinge relaties tussen verschillende actoren in de bestuursdynamiek. Deze actoren hebben allemaal een verantwoordelijkheid binnen de aanpak van de gevolgen van de aardbevingen en ze bevinden zich zowel binnen als buiten de overheid.

Op basis van diepte-interviews met een verscheidenheid aan belanghebbenden, ontdekten de onderzoekers dat publiek-private institutionele structuren, de (menselijke) aard van de ramp en maatschappelijk wantrouwen verstrikt zijn geraakt in en invloed hebben op de processen voor het omgaan met rampen. De bestuurlijke systemen om om te gaan met een ramp beïnvloeden op hun beurt weer de veerkracht van de mensen en de duurzaamheid van de oplossingen.

Het artikel eindigt met het argument dat zowel de oorzaken van (door de mens veroorzaakte) rampen als de aanpak van rampenmitigatie liggen in deze politiek-institutionele en bestuurlijke fundamenten, dus in de menselijke aanpak. Rampen worden in toenemende mate beschouwd als gedeeltelijk gecreëerd door mensen in plaats van als puur natuurlijke gebeurtenissen.