Bedrijfskundige innovatie in de aardbevingsbestendige bouw en online wegwijze

Het verkorten van de doorlooptijd en daardoor flink besparen op de kosten door betere planning en bedrijfsprocesverbeteringen. En een speciale online wegwijzer voor de bouwsector als het gaat om bouw-, versterkings- en herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied.

Zomaar wat resultaten van het programma ‘Bedrijfskundige Innovatie in de Aardbevingsbestendige Bouw. Sinds 2016 werd in dit RAAK-mkb programma door de Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland, mkb-bouwbedrijven en EPI-kenniscentrum samengewerkt en door Regieorgaan SIA gesubsidieerd. Op 4 juli was het slotcongres in BuildinG. Hieronder een korte samenvatting.

De Hanzehogeschool Groningen organiseert in haar onderwijs steeds meer innovatiewerkplaatsen (IWP’s) waar beroepspraktijk, studenten en docentonderzoekers samen praktijkgericht onderzoek doen. In dit programma hebben studenten en docent-onderzoekers uit vier verschillende instituten, via drie samenwerkende lectoraten van twee kenniscentra, aan opdrachten van mkb-bouwbedrijven en Bouwend Nederland gewerkt. Deelnemende bedrijven hebben hun deuren geopend en tijd geïnvesteerd om studenten bij hun eigen innovatie te laten helpen, om de verworven kennis en inzichten vervolgens breder met de bouwsector en het onderwijs te delen.

Studenten van de opleiding Bouwkunde hebben bijvoorbeeld voor een mkb-bouwbedrijf onderzoek gedaan naar doorlooptijdverkorting bij een door het bedrijf ontwikkeld nieuw woningconcept. Het onderzoek heeft een mogelijke kostenbesparing van zo’n €10.000 per woning opgeleverd door betere planning en bedrijfsprocesverbeteringen. Juridische studenten hebben met en voor Bouwend Nederland praktijkgericht onderzoek gedaan rond opdrachtgunning en samenwerkings-mogelijkheden.

De resultaten van het gehele programma zijn 4 juli als nieuw onderdeel van de website van Bouwend Nederland gelanceerd, zodat bouwbedrijven in het hele land er hun voordeel mee kunnen doen. Deze website biedt de ondernemer in de bouw een wegwijzer voor de markt voor herstel- en versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied.

En: hoe kan de bedrijfskundige innovatie in de bouwsector verder worden gestimuleerd? De komende jaren gaan de partijen de gegroeide structurele samenwerking verder uitbouwen via IWP’s zoals ‘Krachtig MKB’ en de ‘Buitenwerkplaats’ en via EPI-kenniscentrum en BuildinG. Vanaf 1 september 2018 hebben ook studenten van de nieuwe masteropleiding Business Studies binnen hun opleiding de mogelijkheid uiteenlopende vraagstukken van bouwbedrijven en andere partners interdisciplinair op te pakken.

Kortom, mooie resultaten en het smaakt naar meer!

jul 10, 2018 | Activiteiten, Nieuws