Communicatietraining overtreft verwachtingen van studenten Bouwkunde Alfa-college

Bij een opleiding tot timmerman, metselaar, installateur of bouwkundige denkt u waarschijnlijk niet direct aan het volgen van een communicatietraining. Omdat de meeste bouwstudenten van het Alfa-college in de regio aan het werk gaan na hun opleiding, krijgen ze later waarschijnlijk veel te maken met aardbevingsschade en bezorgde bewoners. Het is goed om daarmee om te kunnen gaan tijdens het werk. Daarom biedt EPI-kenniscentrum de training ’Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ aan bouwstudenten van het Alfa-college aan. Ik sprak met trainer Vincent en Xantia, Jelle, Ali en Sharon, vier studenten Bouwkunde over hun ervaringen tijdens en na de training.

Drie van de studenten die de communicatietraining volgden. Van links naar rechts: Xantia, Sharon en Jelle

Wat dacht je toen je hoorde dat je een communicatietraining mocht gaan doen?

Sharon (20): “Volgens een van onze leraren was de cursus heel handig. Ik had verwacht dat het veel technischer zou zijn, maar dat viel mee. Het is echt een cursus over hoe je met mensen om moet gaan. Wat je leert kun je je hele leven gebruiken, ook buiten het aardbevingsgebied om. Als iemand kwaad wordt, dan denk ik direct aan wat ik heb geleerd. Ik weet nu dat ik eerst rustig moet nadenken als ik zelf kwaad word en ik moet niet direct alles eruit flappen. Ik krijg anderen nu ook beter rustig omdat ik weet hoe ik moet reageren.” Xantia (23) vervolgt: “Ik vond de training vooral leuk omdat ik mijn klasgenoten beter leerde kennen. We begrepen elkaar beter, konden beter overleggen en kregen meer respect voor elkaar.” “Het is echt een kijkje in hoe het menselijke brein werkt. Het is heel psychologisch”, vult Jelle (21) haar aan.

 

Gaan jullie nu ook anders om met boze of bezorgde mensen?

Jelle heeft tijdens zijn stage enkele keren te maken gehad met boze mensen: “Ik herinner me een man in het aardbevingsgebied die gewoon een slecht onderhouden huis had. Hij zag overal aardbevingsschade en wilde geld zien. Ik vind het omgaan met echt kwade mensen nog steeds lastig. Wel weet ik wat ik moet doen om iemand weer rustiger te krijgen.” Xantia vervolgt: “Ik merk zelf geen grote veranderingen in de manier hoe ik met mensen omga. Wel ben ik nu wat tactischer. Ik train bijvoorbeeld mijn opa ook. Hij zegt altijd wat hij niet wil, maar ik probeer een positieve benadering te zoeken als hij dat doet: “Opa, wat wil je dan wel?” Sharon voegt toe: “Je hebt vier elementen: aarde, lucht, water en vuur en je kunt mensen ook indelen in deze categorieën en ieder element staat voor speciale kwaliteiten van mensen. Op de training leer je de kwaliteiten van een ander herkennen Ook leer je veel over emoties en dat die te maken hebben met behoeftes die niet vervuld zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.

 

Denken jullie dat een communicatietraining een goede toevoeging is voor mensen in de bouw?

Als trainer heeft Vincent al heel wat ervaring met hoe studenten de training beleven en wat ze er later aan hebben. “Ik denk dat de wereld een betere plek wordt als we elkaar beter leren begrijpen. Als we elkaar beter begrijpen, weten we ook hoe we beter met elkaar en elkaars emoties moeten omgaan.” Sharon denkt daar hetzelfde over: “Onze docenten zouden ook zo’n cursus moeten doen. Iedereen zou het moeten doen. Communiceren doe je iedere dag, dus je kunt iedere dag oefenen. Ik heb geleerd dat ik mezelf anders kan programmeren.”

 

Vincent legt uit dat je tijdens de eerste les van de training een situatie moest vertellen die je erg lastig vond. Ali (24) komt met een prachtig voorbeeld van een situatie waarbij hij ontzettend veel aan de training heeft gehad: “Tijdens mijn stage bij BAM zat ik op een dag alleen met de uitvoerder in de keet. Toen kwam er een zwangere vrouw naar de keet toe en ze moest huilen van bezorgdheid en angst. Ik vond dat heel erg lastig, een huilend persoon. Ik wist er niet mee om te gaan, dus liep ik ervoor weg. Tijdens de tweede les was er een acteur die met ons ging oefenen. Ik vertelde deze situatie aan hem en we hebben geoefend wat ik voortaan beter kon doen”. Het duurde niet lang of Ali kon zijn nieuwe kennis al in de praktijk brengen: “Niet lang na de tweede les kwam er een boze bewoonster uit de woning en ze liep me tegemoet. Ze was erg ontevreden. Ik dacht toen aan wat ik had geleerd tijdens de training en kreeg haar weer rustig. Ze was blij dat er eindelijk eens iemand naar haar luisterde. We liepen beiden met een goed gevoel weg. Dit voelde als een enorme overwinning.” Vincent: “Ik weet nog dat je stond te popelen om het tijdens de training te vertellen”.

 

Vincent, hoe ben je bij deze training voor bouwvakkers betrokken geraakt?

“Van oorsprong ben ik HTS‘er en socioloog. Ik heb ook stagiairs begeleid vanuit mijn klussenbedrijf. Toen ze mensen zochten voor de training dacht ik: dit is helemaal iets voor mij en ik kreeg de baan. Iemands opleiding zegt me niet zoveel. Het gaat mij om de persoon en hoe deze reageert. Iedereen kan belang hebben bij deze cursus. Het gaat over neurolinguïstisch programmeren en psychologie en wat kennis hiervan is altijd nuttig.

 

Hoe zie jij studenten veranderen tijdens en na de training?

“Op een gegeven moment was er een jongen in de training die ongeïnteresseerd op zijn arm lag. Ik ging hem spiegelen en op het einde van de les zat hij op het puntje van zijn stoel. Wat ik heel interessant vond was dat hij zei dat leren niets voor hem is. Toen zei ik tegen hem dat hij moest uitkijken wat hij tegen zichzelf zegt, want straks gaat hij het nog geloven ook. Dat heeft geholpen want hij was vanaf dat moment een geïnteresseerde student”. Jelle en Xantia zijn het met elkaar eens: “Het is interessant hoe het werkt in het brein. Je leert anders naar situaties en emoties te kijken dankzij de training,” aldus Jelle. “Studenten worden onbewust bekwaam. Ze doen op een gegeven moment automatisch de juiste dingen in een bepaalde situatie,” vertelt Vincent.

 

Hoe denk je dat de training de gedupeerden helpt? Een bouwvakker kan namelijk in veel situaties ook geen duidelijkheid geven. Die volgen vaak alleen een opdracht op.

Vincent: “Je leert de behoefte achter de emotie en daarop leer je inspelen. Mensen in het aardbevingsgebied zijn decennia lang genegeerd. Dat is enorm frustrerend. Als je deze emoties alleen al weet te benoemen, dan lucht dat vaak enorm op. Mensen voelen zich dan gehoord. De mensen in het aardbevingsgebied hebben niet voor de scheuren gekozen. Er komen steeds bouwvakkers en ze komen steeds de scheuren repareren die later weer opnieuw openen. Sommige mensen vertrouwen bouwvakkers niet. Hoe ga je daarmee om als je bij mensen thuis komt? Dat zijn vragen die we in de training beantwoorden”.

De communicatietraining van EPI-kenniscentrum bestaat uit drie dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel wordt er gekeken naar je kwaliteiten en wordt de theorie behandeld. Ook wordt er stilgestaan bij het feit dat 55 procent van de communicatie bestaat uit lichaamstaal. Tijdens de tweede les is het vooral oefenen. Er komt een acteur die de studenten hun comfortzone laat doorbreken want er worden situaties geoefend waar de studenten moeite mee hebben. De derde les gaat over conflicten: hoe ga je daarmee om? Ook wordt de opgedane kennis getoetst tijdens een laatste test.

 

Meer informatie over de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ en de aanvullende training ’Communiceren in de bouw’ is te vinden op de website

13 september 2017 | Activiteiten, Nieuws