Cyclische vlaktester brengt studenten, ondernemers en onderzoekers samen

De testhal van BuildinG, hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendige bouw en infra, nadert zijn voltooiing. Begin juni zal de hal er staan, de officiële opening volgt in september. In het Test Lab zullen veel faciliteiten staan die nodig zijn voor onderzoek naar aardbevingsbestendig bouwen. En hier zullen ook testen uitgevoerd worden met de cyclische vlaktester.

Uitnodiging: kom nieuwe materialen testen
Aan het woord is Jelle Pama, bedrijfsleider BuildinG, lid van het oprichtingsbestuur van EPI-kenniscentrum en coördinator Onderwijs & Onderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen: “Met een cyclische vlaktester kun je muren in zijn geheel wisselend onder trek en druk belasten, om zo een aardbeving te simuleren. Muren die zijn opgebouwd van divers materiaal: steen, staalframebouw, hout, noem maar op. We nodigen aannemers en ingenieursbureaus uit om hun nieuwe materialen en (wand)elementen, hun uitvinding waarvan zij inschatten dat deze aardbevingsbestendig is, te komen testen op onze cyclische vlaktester. Ook het onderwijs zal hier nauw bij betrokken zijn.  Studenten van het Alfacollege kunnen dan deze muur opbouwen, metingen en onderzoek kan worden gedaan door studenten van de RUG of de Hanzehogeschool. Iedereen met goede, innovatieve ideeën is welkom bij BuildinG, mits de kennis die wordt opgedaan uit het onderzoek naar de betreffende innovatie wordt gedeeld. We willen heel duidelijk een Open Source omgeving zijn’.

Het bijzondere van de Groningse aardbevingen
Pama en zijn collega’s voelen een noodzakelijke verplichting om kennisdeler te zijn.
De aardbevingen die in Groningen voorkomen, zijn maar ten dele te vergelijken met aardbevingen elders ter wereld. De zogenaamde grondversnelling aan het oppervlakte tijdens een beving is erg hoog, net als in bijvoorbeeld Italië of Nieuw-Zeeland, maar de beving is van veel kortere duur. Deze duurt vaak maar enkele seconden. Er is vaak geen directe schade zichtbaar, echter de schade op langere termijn kan, bij mogelijke zwaardere bevingen in de toekomst, zoals bekend desastreus zijn. De bouwmethode die wij in Nederland hanteren is niet geschikt voor deze zware aardbevingen. Daarom is BuildinG zo’n mooi en noodzakelijk initiatief. “Juist die koppeling van Alfa-, Hanze- en RUG studenten met het bedrijfsleven en organisaties zoals het EPI-kenniscentrum, zorgt voor een adequate en transparante werkwijze”, aldus Pama. “Dit doen we natuurlijk niet alleen in de testhal, zoals met de cyclische vlaktester, maar ook op locaties in de provincie zelf. In woningen, op scholen en andere openbare gebouwen. We houden ons met name bezig met techniek, maar ook de leefbaarheid en comfort staan bij ons op de agenda. Daarom zijn cursussen zoals ‘Communicatie & Gedrag’ van het EPI-kenniscentrum zo ontzettend belangrijk. Bouwvakkers die ineens aan de keukentafel met bewoners gaan praten over gevoelens en emoties. Dan merk je eens te meer wat een impact de aardbevingen hebben. ’De bewoner moet centraal staan!”

Jelle Pama, Civiele Techniek gestudeerd in Delft, gewerkt in onder meer Rotterdam, Amsterdam en de laatste 12 jaar bij ABT Wassenaar in Haren heeft een breed netwerk: in het bedrijfsleven, bij TNO, bij de Nationaal Coördinator Groningen, bij het Centrum Veilig Wonen enzovoort. “Zij werken allemaal op hun eigen manier hard aan de aardbevingsproblematiek, BuildinG zal een onafhankelijke en  open organisatie zijn voor de bewoners en wil ook een laagdrempelig loket zijn voor mkb-bedrijven uit de regio. Juist kennis vergaren, testen, valideren èn kennis delen staan bij ons centraal.”
Bijzonder is dat sinds een aantal weken Ihsan Bal, als lector Aardbevingsbestendig Bouwen bij de Hanzehogeschool is aangesteld. Hij is al meer dan 20 jaar werkzaam in het aardbevingendomein en heeft gewerkt in Italië, Amerika en Turkije. Hij leidt een onderzoeksgroep, die zich bezighoudt met onder meer demping van de ondergrond, met versterkingen van gebouwen en monumenten, met infra en industrie en het valideren van de juiste rekenmodellen. “Door de aanstelling van Ihsan en door de komst van BuildinG hopen we forse stappen te maken met het aardbevingsbestendig bouwen”, besluit Pama.

apr 2, 2017 | Activiteiten, Nieuws