Een nieuwe training: Communiceren in de bouw. Wie durft?

Communiceren in de bouw. Wie durft? Dat is de naam van de nieuwe communicatie-training van EPI-kenniscentrum. Dit in navolging van de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ die, als onderdeel van de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen, al ruim 2 jaar wordt aangeboden.

Communiceren is een groot goed in het algemeen, maar ook zeker in de bouwsector en in het bijzonder bij werkzaamheden in het aardbevingsgebied. De werkzaamheden zijn vaak niet op initiatief van de klant en worden als lastig en hinderlijk ervaren.

De klant heeft vaak geen kennis van de technische toepassingen van de werkzaamheden, maar kan wel het gedrag en de communicatie beoordelen. De klanttevredenheid wordt mede gevormd door het goed communiceren met en voor de klant. Uw medewerkers zijn tijdens de werkzaamheden en in deze bijzondere setting dan ook het visitekaartje voor uw bedrijf.

Bij de werkzaamheden voor bewoners met aardbevingsschade wordt er soms veel geëist van de communicatievaardigheden van de bouwmedewerkers. Met deze training kunnen de deelnemers beter aan deze eisen voldoen en inspelen op de situaties die zich voordoen tijdens de werkzaamheden. In de training wordt er dieper op de invloed en het versterken van de eigen communicatie ingegaan. Dat leidt uiteindelijk tot een betere samenwerking met bewoners en collega-partijen in het bouwproces.

Dit gebeurt aan de hand van de praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf, maar is ook gebaseerd op ervaringsverhalen uit de training binnen de Erkenningsregeling die aan ruim 5000 vakmensen uit de bouw is gegeven. De afgelopen twee jaar is er immers veel ervaring opgedaan!

Er is ruimte om op de leerbehoefte van de deelnemers in te gaan. In geval van een trainingsgroep met deelnemers van hetzelfde bedrijf kan in beperkte mate ook de bedrijfscultuur daarin meegenomen worden.

De training als onderdeel van de Erkenningsregeling en deze training staan op zichzelf en vullen elkaar aan. Beide trainingen zijn los van elkaar te volgen.

Wilt u meer informatie of durft u zich direct aan te melden? Klik dan op deze link. Let op: de eerste training start op 29 juni 2017.

(Foto’s: CVW)

18 mei 2017 | Activiteiten, Nieuws