EPI-kenniscentrum stopt per 31 december 2020

Hierbij willen wij u, mede namens het bestuur, informeren dat onze stichting EPI-kenniscentrum stopt per 1 januari 2021.
Bij de oprichting van EPI-kenniscentrum is destijds afgesproken met de grondleggers Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen dat de stichting tot 2021 zou bestaan.

We zijn ons er terdege van bewust dat de problemen in het aardbevingsgebied nog lang niet zijn opgelost en dat er nog steeds veel kennisdeling nodig is.
Daarom worden de activiteiten, het warme netwerk en de opgedane kennis ondergebracht bij onze grondleggers en diverse samenwerkingspartners, zodat zij de kennisdeling kunnen voortzetten. Voor de medewerkers van EPI-kenniscentrum wordt onderzocht of zij binnen de organisaties van de grondleggers of elders in het netwerk aan het werk kunnen.

Activiteiten in het najaar

Natuurlijk gaan we de rest van het jaar door met activiteiten, voor zover dat mogelijk is met de beperkingen vanwege het COVID-19 virus. We hebben cursussen op:

Verder houden we op 1 december een webinar over de veerkracht van dorpen in het aardbevingsgebied. Spreker is dan de nieuwe directeur van Vereniging Groninger Dorpen, Rik van Niejenhuis (aanmelden voor dit webinar en de cursussen kan via de website).

Magazine

Het is de moeite waard om terug te blikken op 5 jaar EPI-kenniscentrum zo vinden wij. Dat doen we in een speciaal magazine, wat in de loop van december zal verschijnen. Een mooi alternatief voor een afscheidsbijeenkomst, dat is nu helaas niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Wij zeggen voor nu dus: tot later dit jaar!

okt 30, 2020 | Nieuws