EPI-kennissessie over scholenprogramma op 16 oktober in Zeerijp

Een opvallende uitzondering en dan in positieve sfeer! Zo kun je het scholenprogramma benoemen, als je kijkt naar het aardbevingsdossier waarin over het algemeen processen langdurig zijn en de versterkingsopgave niet het gewenste tempo behaalt.

Want ondanks wat tegenvallers en bijzondere leermomenten tijdens het proces, ligt het programma nog op schema. De inhoud: voor 100 schoolgebouwen van 17 verschillende schoolbesturen in 9 verschillende gemeenten in de aardbevingsregio is een integrale visie en een programmaplan per gemeente opgesteld.

Hiermee wordt een groot aantal scholen in het aardbevingsgebied toekomstproof gemaakt.

In het programma wordt gewerkt aan de bevingsbestendigheid van de scholen. Dit gebeurt in combinatie met o.a. het energiezuinig maken van de gebouwen, het bouwen van scholen die goed ingespeeld zijn op de toekomstige bevolkingsontwikkeling én het voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan schoolgebouwen.

(foto’s: TenW architecten adviseurs)

Er is in totaal circa 350 miljoen euro mee gemoeid, waarvan de NAM een fors deel voor haar rekening neemt. Ook gemeenten en schoolbesturen financieren mee. Met aanvullende dekkingsmiddelen van het Rijk is door de diverse betrokken partijen het gehele programma financieel gedekt.

In het scholenprogramma draait het o.a. om duurzaamheid, kansen voor de regio en ook kennisdeling, want ongetwijfeld biedt dit programma ook handvatten voor andere versterkingsopgaves. Allemaal zaken die wij hoog in het vaandel hebben en daarom was het voor ons bijna vanzelfsprekend om een EPI-kennissessie te wijden aan deze materie. De eerstvolgende EPI-kennissessie op 16 oktober a.s. staat volledig in het teken van het scholenprogramma. (Lees hier hoe onze kennissessies tot stand komen).

De bedoeling is dat de totale opgave in de zomer van 2021 is afgerond.

Maar hoe pak je zo’n complexe opgave aan? Hoe blijf je op schema? En welke lessen kunnen we meenemen naar andere versterkingsopgaves?

Onze sprekers laten daarover hun licht schijnen op 16 oktober:

  • Alex Visser van Weusthuis en Partners neemt de aanwezigen mee in de totstandkoming van de gezamenlijke visie en het uitvoeringsperspectief.
  • Gertine de Gunst is adviseur van het scholenprogramma bij de Nationaal Coördinator Groningen en licht toe hoe het programma binnen de bredere scope van de NCG valt.
  • De praktische ervaringen die worden opgedaan tijdens het doorlopen van het scholenprogramma zijn verzameld in een evidence-based kennistool via een webapplicatie. Rolf Koops, directeur van BuildinG vertelt meer over deze tool en over het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw.

Alvast meer lezen over het scholenprogramma? Bouwend Nederland heeft met diverse partners in de (bouw)branche deze publicatie gemaakt met daarin veel tips en adviezen aan opdrachtgevers in de scholenbouw: gemeentes en schoolbesturen. In de publicatie worden de opgedane kennis en de visie uit de bouw en de krapte in de arbeidsmarkt van de bouw positief aangewend om slimmer te kijken naar de mogelijkheden op gebied van aanbesteden en inkoop van scholenbouw.

okt 1, 2018 | Activiteiten, Nieuws