Erfgoedloket schot in de roos: toename hulpvragen van monumenteigenaren

Steeds meer mensen weten het Erfgoedloket voor monumenteigenaren in het bevingsgebied te vinden. Op 1 oktober ging het loket, opgezet door adviesbureau Libau, officieel van start maar sinds 1 januari 2018 is het volledig operationeel. En dat merken de medewerkers van het Erfgoedloket, het aantal hulpvragen neemt flink toe. Tijd om Eefje van Duin, projectleider van het loket eens wat vragen voor te leggen.

Wat is het Erfgoedloket?

Het Erfgoedloket is bedoeld om eigenaren en bewoners van gebouwd erfgoed te ondersteunen bij instandhouding van hun panden. Ze kunnen bijvoorbeeld bij het Erfgoedloket terecht met vragen over het herstel van bevingsschade en versterking van hun pand, maar ook voor zaken zoals financiering, verduurzaming en herbestemming. Eigenaren van erfgoedpanden krijgen te maken met allerlei verschillende instanties en het Erfgoedloket kan de eigenaren op weg helpen naar de juiste plek of een antwoord voor hen stroomlijnen. Het Erfgoedloket is dus eigenlijk hét centrale informatiepunt voor eigenaren of bewoners van een monument of karakteristiek pand in het aardbevingsgebied.

Wat voor vragen komen er binnen bij het Erfgoedloket?

erfgoedloket

De vragen zijn diverser dan verwacht. Het zijn inhoudelijke vragen, maar ook procesmatige vragen, zoals: wat kan ik verwachten van een versterkingsopgave, hoe is de vergunningsprocedure maar ook hoe kan ik de asbestverwijdering regelen. En potentiële kopers van een monumentaal pand komen met vragen zoals: wat mag ik wel of niet met het pand als we te maken krijgen met een versterking. Daarnaast geven we informatie over mogelijkheden voor bijvoorbeeld aanvullende financiering, regelgeving en procedures. Stel; u heeft of woont in een monumentaal pand en krijgt te maken met het ingewikkelde traject van schadeherstel en versterking van uw monumentale pand. Wij kunnen u dan adviseren. We kunnen processen uitleggen, kennis overdragen en ook, na verloop van tijd, zaken en zelfs trends analyseren.

Zijn er nog bijzondere zaken geconstateerd?

De laatste weken zien we een opvallende toename van mensen uit het kerngebied, die informeren naar de mogelijkheden om voor hun pand een monumentale status te krijgen. Dat willen ze graag om zo hun pand beter te kunnen behouden, en de kans op vervangende nieuwbouw verkleinen.

Wat is dan het antwoord vanuit het Erfgoedloket? En vooral als het zoveel zijn, trekken jullie dan aan de bel bij de gemeente?

Wij dragen deze eigenaren ‘warm’ over aan de gemeenten. De gemeente is als bevoegd gezag namelijk altijd de plek om een monumentale status aan te vragen. Met warm overdragen bedoelen we dat we eigenaren uitleggen hoe de procedure tot aanwijzen van hun pand als erfgoed loopt. En dat we hun zorg zelf ook actief bij de gemeenten zullen neerleggen. We zien nu dat sommige gemeenten gemeentelijke monumenten selecteren of aanwijzen bij vraag van eigenaren. Het is de rol van het Erfgoedloket om dit soort trends te signaleren. Als we vaker dezelfde soort vraag krijgen, zullen we zeker bij de verantwoordelijke instantie(s) aan de bel trekken.

Het Erfgoedloket draait nu een paar maanden, kunnen er al conclusies worden getrokken?

Ja, we krijgen een goed inzicht in hoe de zaken lopen, eigenaren of bewoners nemen ons soms helemaal mee in het proces. Zo kregen we bijvoorbeeld laatst een mail van een stel dat bezig is om een status aan te vragen voor hun pand. De brief met daarin de aanvraag was voor de gemeente, maar kregen wij ook en mogen we delen met andere mensen die ook een statusaanvraag willen doen. Daardoor blijven we dus aangehaakt bij hoe het verloopt. Ook als we bijvoorbeeld merken dat bij meerderere bewoners het erg lang duurt voordat zij een reactie krijgen, kunnen wij die organisatie benaderen en vragen wat de status is.

Een heel ander geval is dat we hebben gemerkt dat er in een bepaald gebied veel lekke kelders worden gemeld. En we signaleren vaak grote restauratieopgaven aan kappen van monumentale boerenschuren waar asbest af wordt gehaald. Als we op tijd weten dat boeren met de schuur aan de gang gaan, kunnen we wijzen op subsidiemogelijkheden voor de restauratiewerkzaamheden.

Wat staat er nog bij jullie op de agenda?

We gaan informatiebijeenkomsten organiseren voor bewoners/ eigenaren van monumentale panden in alle 12 Groningse aardbevingsgemeentes. Dat doen we in samenwerking met de gemeentes natuurlijk, maar ook met de NCG, het Nationaal Restauratiefonds, de provincie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentenwacht. De planning is om na de zomer te starten met de bewonersbijeenkomsten. We willen dan graag horen welke vragen er leven en hoe we kunnen helpen.

Welke ambitie leeft er bij het Erfgoedloket?

Volgend jaar rond deze tijd weet elke erfgoedeigenaar en -bewoner in het aardbevingsgebied dat ze altijd bij het Erfgoedloket terechtkunnen voor onafhankelijk en deskundig advies!

Op 22 maart ben je gastspreker op de gratis en openbaar toegankelijke EPI-kennissessie in Loppersum, wat ga je daar vertellen?

Ik zal de wisselwerking tussen erfgoed en leefbaarheid proberen uit te leggen. Hoe de leefomgeving (de historische kernen en de bijzondere gebouwen) een grote bijdrage leveren aan het gevoel van ‘trots’ en de eigenheid van de prachtige Groninger ommelanden. En dus ook dat het belangrijk is om bottom-up, met bewoners en bezoekers van het gebied, te kijken naar behoud van de kwaliteiten van die leefomgeving.

Meer informatie over het Erfgoedloket is te vinden via www.erfgoedloketgroningen.nl (of stuur een mail info@erfgoedloketgroningen.nl) of bel 050 313 27 09.

mrt 15, 2018 | Activiteiten, Nieuws