Extra regeling voor werkgevers voor scholing nieuwe medewerkers

Onlangs hebben de partners van het 1000-banenplan nieuwe financiële regelingen voor werkgevers gelanceerd. Met deze regelingen kunnen werkgevers in hun eigen bedrijf scholing op maat ontwikkelen voor nieuw personeel. Dit kan zowel voor één persoon als voor tien tegelijkertijd.  

Nieuwe vaklieden noodzakelijk 

De aardbevingsschade veroorzaakt veel vraag naar bouw- of herstelwerk. Onze wens is dat vooral bewoners en ondernemers uit het gebied gebruik maken van de kansen die hierdoor ontstaan. De vraag naar personeel is groter dan het aanbod. Dat houdt de komende jaren aan. Waar vind je dan nog vaklieden? De partners van het 1000-banenplan zorgen daarom voor een versnelling in het opleiden van de juiste personen. Dit gebeurt in samenwerking met (praktijk)opleiders en werkgevers. Zo staan vakmensen klaar om het werk uit te voeren. 

Eigenaar Pieter de Boer van Eemshout Prefab in Eemshaven maakt inmiddels gebruik van de regelingen in het 1000-banenplan. “We zijn met twee jongens begonnen vanuit het 1000-banenplan en de ontwikkeling ziet er goed uit. Er zijn genoeg potentiële werknemers die hun talenten kunnen etaleren bij bedrijven.” 

 

Maatwerkscholing 

Als werkgever kan je zelf vakkrachten opleiden. Bijvoorbeeld binnen je eigen bedrijf, in samenwerking met een opleider of als groep bedrijven gezamenlijk. Dit kan bijvoorbeeld door maatwerkscholing te ontwikkelen. 

Als de maatwerkscholing kansrijk is voor werkzoekenden en/of baanveranderaars, dan kan een deel van de kosten vergoed worden. Hoe je dit doet? De adviseurs van het 1000-banenplan denken graag met je mee. Lees ook de Regeling scholing maatwerk en de Toelichting regeling scholing maatwerk, via de website www.werkinzicht.nl.

Eenvoudig en simpel 

Het Rijk heeft 6,2 miljoen beschikbaar gesteld om inwoners en ondernemers in het gebied de kansen te laten benutten die door de bouwopgave zijn ontstaan.  Er zijn enkele pilots opgezet en EPI-kenniscentrum heeft in kaart gebracht wat er is aan scholingsmogelijkheden in de regio, zodat nu duidelijk is waar welke opleidingen gevolgd kunnen worden. Verschillende partners zoals gemeenten en UWV (Werk in Zicht), Bouwend Nederland en ROC’s werken samen om regelingen te ontwikkelen.  De scholing op maat is er één van en deze regeling is eenvoudig te gebruiken door werkgevers. In 2018 heeft het 1000-banenplan door de pilots 161 mensen opgeleid en hebben 262 inwoners een baan gevonden voor langer dan een half jaar. De nieuwe regelingen bieden mogelijkheden om nog meer mensen aan een baan te helpen.  

Hemmo Meerman is werkzaam bij het bedrijf Groenleven in Heerenveen en houdt zich bezig met het bouwen van zonneparken. Bij Leerbouwen heeft hij in drie maanden geleerd hoe hij zonnepanelen monteert. “Ik kreeg een baangarantie voor zes maanden. Ik ben blij weer aan de slag te zijn. Je weet zelf niet altijd wat je kansen zijn, die kansen worden je soms aangereikt. Daarom zou ik dit mensen aanraden.” 

mei 29, 2019 | Activiteiten, Nieuws