Slotconferentie 3-daagse aardbevingsoefening
Veiligheidsregio Groningen

Voor wie
Voor iedereen die tijdens een of meerdere dagen heeft deelgenomen aan de aardbevingsoefening organiseert Veiligheidsregio Groningen in samenwerking met EPI-kenniscentrum op 25 maart 2019 een slotconferentie. Deze bijeenkomst is voor genodigden, de uitnodigingen worden door Veiligheidsregio Groningen verzorgd.

Programma
We starten met een film die gemaakt is tijdens de oefendagen en samen met enkele gastsprekers blikken we terug op hun ervaringen van de oefendagen.
De opbrengst en de evaluatie van de aardbevingsoefening staat vervolgens centraal.
Tot slot een vooruitblik naar wat de VRG de komende tijd gaat doen met de opgedane kennis en we sluiten af met een hapje en een drankje.

Datum: 25 maart
Tijdstip: van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen

De leertafels

De deelnemers aan de slotconferentie gaan in 4 parallelle sessies met elkaar in gesprek over alle ervaringen die tot toe dan zijn opgedaan.

Wij vragen u om hieronder bij de inschrijving de leertafel van uw voorkeur door te geven.

Leertafel 1: Inwoners zijn de eerste hulpverleners ter plaatse
Deze leertafel gaat over zelfredzaamheid. Bij een zware aardbeving, zoals we deze in november hebben beoefend, wachten inwoners vaak langer op hulp, omdat een groter gebied is getroffen. Wat kunnen inwoners dan zelf doen? Hoe kunnen zij elkaar helpen? Wat hebben we geleerd tijdens de oefening? Maar ook: welke initiatieven bestaan er al en hoe kunnen we als Veiligheidsregio hierin faciliteren? Er worden al diverse inwonersbijeenkomsten georganiseerd omtrent dit onderwerp en er zijn al initiatieven in ontwikkeling.

Leertafel 2: Snel acteren zonder overzicht?
Deze leertafel gaat over beeldvorming. Tijdens de oefening hebben we gezien dat het lastig blijkt om snel een totaalbeeld te krijgen van wat er is gebeurd. De informatie uit het gebied stroomt langzaam binnen, terwijl er wel snel geacteerd moet worden. Hoe kunnen we de beeldvorming nog sneller laten verlopen? Welke middelen kunnen we daarvoor allemaal gebruiken? Hoe delen we de informatie met iedereen die dit nodig heeft? En hoe prioriteren we en nemen we besluiten op basis van onvolledige informatie?

Leertafel 3: Crisisstructuur: voldoet deze of niet?
Tijdens de oefening is de crisisstructuur, zoals beschreven in het Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen VRG, beoefend. Heeft deze structuur geholpen of hebben we hier juist last van gehad? Waar moeten we de crisisstructuur eventueel aanpassen? Maar ook: hoe zijn alle partijen hierin aangehaakt? We horen graag van u hoe u over de werkwijze denkt en waar u vindt dat de crisisstructuur kan worden verbeterd.

Leertafel 4: Nafase en Herstelzorg: zitten we daar niet nu al in?
De nafase start normaal gesproken direct tijdens een crisis. Alle voorbereidingen worden getroffen. De nafase gaat vaak over schadeafhandeling en nazorg en herstel. Zitten wij in Groningen niet eigenlijk al volop in de nafase? Hierover gaat de vierde leertafel, waarin de ervaringen van de oefening worden gedeeld en besproken.

Inschrijven

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden.