Gronings Perspectief: wetenschappelijk rapport

 

De gezondheid van Groningers die vaker schade aan hun huis hebben door de aardbevingen, is in het afgelopen jaar verslechterd.

En het gevoel van veiligheid neemt licht toe nu er minder aardbevingen zijn.

Dit zijn conclusies uit het tweede wetenschappelijke rapport van Gronings Perspectief, dat in februari 2017 is gepresenteerd.

Bron: Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een onafhankelijke monitor van de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten.

Dit levert veel kennis op over de aardbevingen, maar ook over de staat van de Groningers in het algemeen.

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen.

De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie bestaand uit de Gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Nationaal Coördinator Groningen, de Provincie, Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts.