Kansrijk Groningen: laten we de kansen benutten!

Kathelijne Bouw, onderzoeker en lid van de onderzoekgroep Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen werkt vanuit de spiksplinternieuwe Energy Academy Europe voor het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast werkt ze twee dagen per week voor kenniscentrum NoorderRuimte, ook van de Hanzehogeschool.

Na haar studie Bouwkunde aan de TU Delft, heeft Bouw aan de Universiteit van Utrecht een master Duurzame Ontwikkeling afgerond. Via het Flexiheat project is ze uiteindelijk als onderzoeker terechtgekomen bij de Hanzehogeschool. Het Flexiheat project heeft nieuwe inzichten opgeleverd hoe het duurzame, efficiënte en flexibele warmtenet van de toekomst ontwikkeld kan worden. Bouw werkt nu als onderzoeker onder het lectoraat van Ihsan Bal, de nieuwe lector Aardbevingsbestendig Bouwen aan de Hanzehogeschool Groningen.

Vanaf september gaat het project ‘Lokale initiatieven in het aardbevingsgebied’ lopen, waarop Bouw als onderzoeker de regie voert. Bouw: ‘Ik zet in dit project met name in op het Kansrijk Groningen. Ik spreek graag van koppelkansen: er ligt een versterkingsopgave voor de regio, laten we kijken hoe we die op een zo duurzame manier kunnen oplossen. Dit biedt kansen voor de regio op het gebied van energietransitie die ook zeker een economisch voordeel opleveren voor de aardbevingsregio. Nieuw in ons onderzoek is dat we het draagvlak van de burgers gaan onderzoeken: hoe zien ze zelf de versterkingsopgave?, welke rol willen zij daarin spelen?, wat is hun bereidheid om duurzaam te gaan bouwen? We willen aansluiten bij wat de mensen in het aardbevingsgebied zelf willen en kunnen’.

 

Hoe ziet het onderzoek er precies uit?

Bouw: ‘We hebben na veel vergaderen en onderhandelen het voor elkaar gekregen dat het project gefinancierd wordt uit de startsubsidie voor lokale initiatieven. Na een eerste inventarisatie gaan we van start in drie dorpen. We starten met een bijeenkomst met het lokale initiatief in die dorpen. De lokale energiecoöperaties hebben aangegeven dit met ons te willen doen. In deze bijeenkomsten kijken we naar draagvlak om van het gas af te willen, maar ook naar het draagvlak voor de koppelkansen versterking-verduurzaming. We willen niet alleen de bereidheid, maar ook de belemmeringen die men ziet, boven tafel krijgen.’

Iets waarmee we het draagvlak ook hopen te checken is de organisatie van bewonersavonden. Tijdens zo’n avond kan men ook met elkaar praten over de problematiek en de kansen. En echt niet alleen het aanhoren van klachten, maar ook juist het constructief meedenken staat hoog op onze agenda. Hoe willen jullie, samen met het lokale initiatief, werken aan oplossingen?’

De volgende stap in het onderzoek van Bouw is het afnemen van enquêtes en interviews onder burgers. Dit zullen studentassistenten doen van de Hanzehogeschool. ‘Hiermee willen we de actiebereidheid van de mensen in kaart brengen. Hoe pakken mensen de kansen die er liggen in het gebied?

Tenslotte zullen Bouw en haar collega’s workshops organiseren aan de hand van de uitkomsten van de enquêtes en van de interviews. ‘Die workshops hebben nadrukkelijk een multidisciplinair karakter. Niet alleen techneuten, maar ook sociologen en psychologen van de Hanzehogeschool zullen hieraan een bijdrage leveren’.

Al deze acties moeten uiteindelijk in februari 2018 leiden tot een advies over hoe de lokale initiatieven de plannen kunnen omzetten naar concrete projecten. Projecten die niet alleen de bewoners helpen in hun versterkingsopgave, maar die ook duurzaam zijn en die de regionale economie een boost zullen geven.

Na februari 2018 wil Bouw graag verder met de uitkomsten van dit onderzoek: ‘Helaas zijn we afhankelijk van de financiering, van de NCG, de gemeenten en de provincie. Ze wijzen vaak allemaal naar elkaar, waardoor het jammer genoeg lang duurt voordat er duidelijkheid is’, besluit Bouw.

jul 13, 2017 | Activiteiten, Nieuws