Kennisagenda Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling

 

De kennisagenda van KADO, het kenniscentrum aardbevingen en duurzame ontwikkeling van de Rijksuniversiteit Groningen, beantwoordt de vraag:

‘hoe komen we tot een duurzaam toekomstperspectief voor de gaswinningsregio’.

De kennisonderwerpen zijn in januari en februari 2017 verzameld tijdens een tweetal sessies met bewoners en organisaties. Vervolgens hebben een groot aantal wetenschappers uit diverse disciplines hun bijdrage gedaan.

De kennisagenda moet er aldus KADO toe leiden dat relevante kennis wordt gebundeld en breed toegankelijk wordt gemaakt, een missie waar EPI-kenniscentrum volledig achter staat en een steentje aan bijdraagt!