Kennismaking met nieuwe directeur van EPI-kenniscentrum

Tijd om de kersverse directeur voor te stellen! Sinds 1 maart is Henk Huberts de nieuwe directeur van EPI-kenniscentrum.
De Groninger gaat leiding geven aan het team van medewerkers van EPI-kenniscentrum. Samen zetten zij zich in voor de missie van EPI-kenniscentrum: het helpen van de inwoners van de provincie Groningen bij bevingsveilig wonen, door het snel ontwikkelen en toepassen van nieuwe en bestaande kennis op het gebied van aardbevingsbestendig (ver)bouwen.

De afgelopen tien jaar was Henk opleidingsmanager Bouw en Infra bij het Alfa-college en  was hij voorzitter van de bedrijfstakgroep bouwopleidingen van de MBO-raad. Tevens is hij toezichthouder bij Concreet, een uitgever voor leermiddelen en examens voor bouw- en infraopleidingen in Nederland. Henk heeft altijd op de snijvlakken gewerkt van inhoud en organisatie en onderwijs en bedrijfsleven en is een verbindende schakel tussen de stakeholders. Mede door die samenwerking hebben de bouwopleidingen van het Alfa-college het predicaat “topopleiding” gekregen. Die ervaring komt goed van pas bij EPI-kenniscentrum.
“Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van opleidingen, maar willen ook meer gerichte trainingen ontwikkelingen en andere vormen van kennisdeling, zoals praktijkbijeenkomsten.  Dit vanwege de nieuwe technologische ontwikkelingen die razendsnel gaan. Zo zijn we bezig met het implementeren van BIM, (Bouw Informatie Model) bij constructief versterken, want die manier van samenwerken levert veel voordeel op voor de bewoners van huizen met aardbevingsschade en voor de betrokken bedrijven. En ook zijn we bezig met het bedenken van oplossingen voor het tekort aan vaklieden zoals metselaars, installateurs en timmerlieden, om op die manier vertraging van de herstelwerkzaamheden in het gebied te voorkomen.

Ook wil Henk graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de opleidingsstructuur. “Er zijn nu goede opleidingen, maar er is meer flexibiliteit nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van het aanpassen van de lesstof, als er nieuwe kennis beschikbaar komt. Maar ook als duidelijk is dat de opleidingen nu te weinig vakmensen opleveren. Probeer dan de mensen snel de vaardigheden bij te brengen door middel van trainingen en cursussen, zodat ze wel kunnen gaan werken. En houd daarbij de Social Return On Investment-opgave in gedachten. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten.”

Hiervoor is natuurlijk een goede samenwerking tussen werkgevers, provincie, gemeenten, opleidingsinstituten en EPI-kenniscentrum noodzakelijk, beseft de directeur.
“Wij voeren als EPI-kenniscentrum de regie en zullen bestaande expertise en partners aan elkaar verbinden. De Groningse klei kleeft aan mijn voeten en in mijn nieuwe functie kan ik een bijdrage leveren aan een mooi Groningen waar wij weer veilig, gezond, comfortabel kunnen wonen en werken.”

apr 3, 2017 | Activiteiten, Nieuws