Leerlingen moeten zo snel mogelijk kennis opdoen over de aardbevingsproblematiek

Het Alfa-college biedt sinds februari 2017 het keuzedeel ‘Aardbevingbestendiger Bouwen’ aan. Dit is een pilot, aangezien het keuzedeel pas in 2018 officieel moet starten. Maar het wordt nu al aangeboden, om zo de huidige leerlingen van de Beroeps Opleidende Leerweg 4 kennis van en ervaring met het aardbevingsverhaal te laten opdoen. In het keuzedeel zitten de volgende modules: geologie, sterkte(leer), constructeur, architectuur, sociale aspecten, schadeherkenning, opname en rapportage.

In een leerjaar behandelen we  zeven modules. Iedere week circa 1½ uur, voor de derdejaars deelnemers van de Bouwkunde BOL 4. Iedere module heeft een eigen thema en duurt ongeveer vijf weken. Er is gestart met de module geologie. Hierin kijken we met de deelnemers naar het ontstaan van de aarde, aardbevingen wereldwijd en de invloed van water. Tijdens de lessen wordt er theorie gegeven in combinatie met beeldmateriaal en daarnaast krijgen de leerlingen opdrachten waarin ze zelf aan het werk moeten. De totale belasting bedraagt 240 studie uren waarvan er 120 op school worden gegeven. De andere helft is eigen onderzoek en verwerking van de opdrachten in een portfolio. De derde klas bestaat uit 22 deelnemers.

Docenten Rink van Dijk, Koert Vermeulen en Erik Oosterhuis hebben in 2015-2016 de post-bachelor ‘Aardbevingen en diepe ondergrond’ gevolgd bij de Hanzehogeschool in Groningen. Zij vertellen: “Door deze opleiding is het ons duidelijk geworden wat de invloed is van de aardbevingen die plaatsvinden in de provincie Groningen en wat de gevolgen daarvan zijn. Je wordt je bewuster van wat er allemaal gebeurt in de aarde en wat de gevolgen zijn als er een aardbeving plaatsvindt. Via het Alfa-college zijn we gedetacheerd bij het EPI-kenniscentrum. Daar hebben we de tijd en de middelen om de lesstof te schrijven en te komen tot een product waarmee we de bouwers van morgen handvatten kunnen geven om deze kennis te gebruiken. Of dat nu bij een aannemer is, bij een tekenbureau of bij een vervolgopleiding, deze kennis komt altijd van pas.”

Tot nu toe wordt deze module nog niet op andere scholen aangeboden. Op het VMBO CSG-Diamantlaan is men ook al enige tijd bezig met de aardbevingsproblematiek. En natuurlijk op de Hanzehogeschool Groningen. Hier kan al enige jaren de minor ‘Aardbevingen en diepe ondergrond’ worden gevolgd.

De docenten van het Alfa-college zijn nog volop bezig met de modules. “Het staat allemaal nog in de kinderschoenen. We weten steeds meer van deze materie. De wetgeving verandert, de oplossingen veranderen, er wordt steeds meer bekend over de aardbevingen in Groningen. We blijven in ontwikkeling. Het staat niet stil. Net als de Groninger bodem”, aldus Erik Oosterhuis.

28 maart 2017 | Activiteiten, Nieuws