Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

De literatuurstudie 0,1 ‘Maatschappelijke gevolgen aardbevingen’ is opgesteld met als doel  om een  zo  volledig  mogelijk  overzicht  te  geven  van  de  reeds  bestaande literatuur en officiële rapportages met betrekking tot het onderwerp.

Voor  de  uitvoering  van  dit  onderzoek  is  een  team  van  onderzoekers  samengesteld  waarin  de verschillende  kennispartners  – Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen – hun  expertise  hebben  ingebracht. De  algehele  redactie  was in  handen van het Sociaal Planbureau Groningen.

Het rapport beoogt een overzicht te schetsen van de stand van kennis over de maatschappelijke impact van bodembewegingen en geeft, waar mogelijk, richtingen voor onderzoek dat ontbreekt en aangevuld zou moeten worden.