Nieuwe ronde voor opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’

Een nieuwe groep deelnemers is afgelopen week aan de slag gegaan met de constructeursopleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’. Het gaat dan om de 2e groep die start met module 1. De Betonvereniging en EPI-kenniscentrum bieden deze opleiding in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen aan.

Er is grote behoefte aan nieuwe kennis, voldoende geschoold personeel en oplossingen als het gaat om aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden. En het is natuurlijk heel belangrijk om dit alles snel en constructief veilig toe te passen. Deze nieuwe opleiding gaat in op de bouw- en geotechnische facetten van de omvangrijke constructief-bouwkundige opgave.

De opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’ bestaat uit 2 modules. Module 1 gaat in op (herstel van) bestaande bouw met algemene kennis van zaken; module 2 zal meer ingaan op nieuwbouw met complexere bouwaspecten. Beide modulen worden afgesloten met een kennistoets. Je kunt pas beginnen aan module 2 als je module 1 met voldoende resultaat hebt afgesloten.

In september 2016 werd module 1 voor het eerst gegeven, van die 29 deelnemers is meer dan de helft module 2 ook gaan volgen. Uit een evaluatie van de eerste lichting deelnemers blijkt dat ze erg te spreken zijn over de kennis van de docenten, de variatie in de lesstof en dat het goed toe te passen is in de praktijk. En het zorgt voor een goed inzicht over constructief gedrag bij aardbevingen.
Maar nu dus opnieuw module 1. Veertien deelnemers buigen zich gedurende de 6 opleidingsdagen over de lesstof. De docenten en cursisten komen uit heel Nederland. De lessen worden gegeven door professoren en ingenieurs die onder meer verbonden zijn aan de Technische  Universiteit Delft, Rijksuniversiteit Groningen en de Betonvereniging.

Tijdens de lessen worden de deelnemers theoretische en praktische kennis en vaardigheden bijgebracht om (preventieve) versterking van bouwwerken en kunstwerken te realiseren. Hiervoor komen aan bod: kennis van dynamica, Eurocode 8 (aardbevingen), Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, diverse toepassingen van bouwmaterialen en constructies m.b.t. metselwerk, staal, hout, beton, funderingsaspecten, modelleringssystemen en verschillende rekenvoorbeelden.

Voor het Constructeursregister levert de opleiding 28KE/PE punten op.

Meer informatie over de inhoud van deze opleiding en over aanmelden, lees je via de website van de Betonvereniging.

30 maart 2017 | Activiteiten, Nieuws