Nieuws

Hieronder vindt u artikelen uit onze nieuwsbrief, gerelateerd aan de gaswinning en de gevolgen ervan. Het gaat om thema’s zoals bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving.

Havo-4 leerlingen aan de slag met aardbevingsproblematiek

Havo-4 leerlingen aan de slag met aardbevingsproblematiek

Bij de Hanzehogeschool Groningen kunnen vanaf januari havo-4 scholieren participeren aan het Hanze Junior Honours programma, een project dat jaarlijks wordt georganiseerd. Binnen dit speciale talentprogramma kunnen scholieren zich onder andere verdiepen in het thema Aardbevingen.

Lees meer
Rijksuniversiteit Groningen reikt penning uit aan Annemarie Heite

Rijksuniversiteit Groningen reikt penning uit aan Annemarie Heite

In de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Annemarie Heite op 15 november 2018 de Ubbo Emmiuspenning in ontvangst genomen. Heite kreeg de penning omdat zij op unieke wijze heeft bijgedragen aan het voor een groot publiek zichtbaar maken van de problematiek rond de gaswinning gerelateerde aardbevingen in en rond het ‘Gasveld Groningen’.

Lees meer
Tijdens Let’s Gro: Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de toekomst van Groningen

Tijdens Let’s Gro: Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de toekomst van Groningen

Uitermate trots zijn wij vanwege de komst van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Om half 3 houdt hij in onze tent op de Grote Markt een key-note speech over de kansen die het biedt om juist nú stevige keuzes te maken over de ruimtelijke kwaliteit en het typische Groningse karakter van dorpen en gebouwen, waar we allemaal zo trots op zijn. We hebben goed ‘goud’ in handen!

Lees meer
EPI-kennissessie over scholenprogramma op 16 oktober in Middelstum

EPI-kennissessie over scholenprogramma op 16 oktober in Middelstum

In het programma wordt gewerkt aan de bevingsbestendigheid van de scholen. Dit gebeurt in combinatie met o.a. het energiezuinig maken van de gebouwen, het bouwen van scholen die goed ingespeeld zijn op de toekomstige bevolkingsontwikkeling én het voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan schoolgebouwen.

Lees meer
Een doorbraak voor olifantsgras?

Een doorbraak voor olifantsgras?

Met een grote glimlach staat hij op het podium als hij de prijs in ontvangst neemt. Frank Bucher uit Stiens, de winnaar van de EBG Pitch (Economic Board Groningen). Van de 20.000 euro die er te verdelen was neemt hij er bijna 10.500 mee naar huis.

Lees meer
Koppelkansen versterken en verduurzamen?

Koppelkansen versterken en verduurzamen?

Bewoners en energiecoöperaties kunnen het niet alleen! Aansluiten bij wat de mensen in het aardbevingsgebied zélf kunnen en willen: dat is de insteek van het project Koppelkansen. In dit project wordt gekeken naar koppelkansen tussen versterken en verduurzamen in het aardbevingsgebied van Noordoost Groningen.

Lees meer

Studenten ontwerpen Tiny house voor Wagenborgen

Lof alom voor de studenten Middenkaderfunctionaris Bouw van het Alfa-college en Bouwkunde van Hanzehogeschool! Bij woonstichting Groninger Huis in Zuidbroek presenteerden de studenten 3 juli hun ontwerpen van Tiny Houses.

Lees meer
Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het doel van dit rapport is om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de reeds bestaande literatuur en officiële rapportages met betrekking tot het onderwerp. Het rapport beoogt een overzicht te schetsen van de stand van kennis over de maatschappelijke impact van bodembewegingen en geeft, waar mogelijk, richtingen voor onderzoek dat ontbreekt en aangevuld zou moeten worden.

Lees meer