Op naar de timmerman 2.0!

timmerman 2.0 alfacollegeDe bouw- en infraopleidingen van het Alfa-college in Groningen en de bouwbedrijven in de regio gaan nauwer met elkaar samenwerken om de opleiding Timmerman te verbeteren en van elkaar te leren. Op die manier kan er voor worden gezorgd dat de opleidingen nog beter aansluiten op de wensen vanuit het bedrijfsleven. En natuurlijk ook omgekeerd, de bedrijven kunnen bijvoorbeeld meer ondersteuning krijgen bij het begeleiden van de studenten die bij hen stage lopen.

De bouw staat niet stil, de ontwikkelingen gaan in rap tempo door. Denk aan digitalisering, prefab, veiligheid. Maar, ook als het gaat om sociale vaardigheden liggen zaken nu anders dan vroeger. Hoe kan de (toekomstige) werknemer toekomstbestendig worden gemaakt en gehouden?

“Als het gaat om vaktechnische inhoud, zijn de bouwbedrijven best tevreden over de kennis van de studenten”, zegt Geert Berghuis, programmamanager Fieldlab Practice bij Alfa-college. “Ervan uitgaande dat nieuwe onderwerpen als digitalisering van de bouwplaats en kwaliteitsborging een plaats krijgen in de opleiding. Daarnaast is er op het terrein van sociale vaardigheden zoals communicatie en zelfstandigheid winst te behalen. Daar gaan we mee aan de slag. We kunnen echter ook de bouwbedrijven helpen waardoor bijvoorbeeld hun stagebegeleiders beter begrijpen hoe de studenten van nu denken en leven en daar beter mee kunnen omgaan.”

De eerste gesprekken over nadere samenwerking tussen de school, bouwbedrijven en het opleidingsbedrijf SSPB zijn geweest, en daar blijft het niet bij. Er zijn afspraken gemaakt over het organiseren van  leermeestersbijeenkomsten, waarbij de praktijkbegeleiders/leermeesters en de docenten met elkaar afstemmen wat er kan verbetert kan worden. Ook komen er gastlessen over nieuwe bouwmethoden en bouwbedrijven worden betrokken bij de examinering. Van elkaar leren en samen verder bouwen aan een duurzame relatie is het motto.

Heeft u interesse om aan te sluiten of wilt u meer informatie? Mail naar gh.berghuis@alfa-college.nl.

 

nov 26, 2019 | Activiteiten, Nieuws