Partners

Bij het ontwikkelen van onze trainingen en opleidingen maar ook bij het organiseren van (bedrijfs)excursies, kennissessies, seminars en al onze andere activiteiten werken we samen met veel partijen, om zo veel mogelijk kennis en expertise in huis te halen.
Op deze pagina noemen we onze partners en verwijzen daarbij naar hun eigen websites.

Grondleggers

Alfa-College, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen zijn de grondleggers van EPI-kenniscentrum.

Financiers

EPI-kenniscentrum wordt gefinancierd door: