Kennis delen doen wij samen

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Alle publicaties

Hieronder vindt u een selectie van interessante publicaties met betrekking tot aardbevingen en de aardbevingsproblematiek in Groningen. Mist u een publicatie of heeft u een tip voor ons? Laat het ons dan weten. Wij proberen regelmatig nieuwe publicaties te plaatsen.

Let’s turn up the heat transition!

Let’s turn up the heat transition!

In deze thesis van Daan Mulder (Radboud Universiteit Nijmegen) wordt antwoord gegeven op de vraag welke rol energiecoöperaties spelen in de energietransitie, in het bijzonder in de warmtevoorziening van huishoudens.

Lees meer
Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het doel van dit rapport is om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de reeds bestaande literatuur en officiële rapportages met betrekking tot het onderwerp. Het rapport beoogt een overzicht te schetsen van de stand van kennis over de maatschappelijke impact van bodembewegingen en geeft, waar mogelijk, richtingen voor onderzoek dat ontbreekt en aangevuld zou moeten worden.

Lees meer
Wonen en leven met aardbevingen

Wonen en leven met aardbevingen

In opdracht van de Dialoogtafel Groningen heeft een grootschalig woningmarktonderzoek plaatsgevonden in het aardbevingsgebied Groningen. Dit is uitgevoerd door onderzoeksbureau OTB (TU Delft) in samenwerking
met CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen

Lees meer
Samenvatting eindrapport Gronings Perspectief

Samenvatting eindrapport Gronings Perspectief

Dit eindrapport beschrijft de verandering van gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van Groningers in 2016 en 2017. Het onderzoek “Gronings Perspectief” is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Lees meer
Vijf jaar na Huizinge

Vijf jaar na Huizinge

In het onderzoek ‘5 jaar na Huizinge’ is het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in een nieuw afgebakend risicogebied in de provincie Groningen opnieuw onderzocht.

Lees meer
Groningen Sendai-gereed?

Groningen Sendai-gereed?

Wat is eigenlijk een ramp? En is de aanpak van de situatie in Groningen wel de juiste? Marten Hoekstra constateert dat er volgens het Disaster Risk Management (DRM) model inderdaad gesproken moet worden van een ramp.

Lees meer
Eigen Huis Marktindicator – regionaal

Eigen Huis Marktindicator – regionaal

Het vertrouwen in de woningmarkt is onder bewoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied toegenomen sinds 2015.
Dat blijkt uit de tweede Eigen Huis Marktindicator Groningen, die de TU Delft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft uitgevoerd.

Lees meer
Afstudeeronderzoek gebruikerskwaliteit Nieuwbouw Innovatieregeling

Afstudeeronderzoek gebruikerskwaliteit Nieuwbouw Innovatieregeling

Joyce doet naar aanleiding van haar afstudeeronderzoek meerdere aanbevelingen die ertoe kunnen bijdragen dat 80% van de deelnemers aan de regeling binnen 6 maanden na toekenning een vervolgstap zetten in de ontwikkeling van het product, dan wel in feitelijk in staat zijn hun product op de markt te brengen met als doel.

Lees meer
Update hazardkaart Groningen 2017

Update hazardkaart Groningen 2017

Het KNMI heeft op basis van nieuwe metingen en berekeningen een nieuwe versie van de seismische hazardkaart voor Groningen gemaakt. Hieruit blijkt dat de seismische dreiging – de dreiging door aardbevingen – nauwelijks is gewijzigd. In het noordelijk deel van het Groningen-gasveld is een lichte daling van de seismische dreiging te zien en in het zuidelijk deel een lichte stijging.

Lees meer
Aardbevingsrisico’s in Groningen

Aardbevingsrisico’s in Groningen

De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen en heeft daarbij specifiek gekeken naar de manier waarop de veiligheid van inwoners in relatie tot aardbevingen is meegewogen. Dit onderzoek bestrijkt de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in Groningen in 1959 tot de presentatie van het pakket aan maatregelen door de minister van Economische Zaken in januari 2014.

Lees meer
Op zoek naar de versnelling

Op zoek naar de versnelling

De analyse en versterking van risicovolle woningen in Groningen lopen achter op de planning. Capaciteit, kennisontwikkeling en kennisdeling blijken van grote invloed op aanpak en proces van de bouwopgave.

Lees meer
NPR 9998:2015 Veilige constructies bij aardbevingen

NPR 9998:2015 Veilige constructies bij aardbevingen

NPR staat voor Nederlandse Praktijksrichtllijn. De NPR 9998 geeft richtlijnen voor het aardbevingsbestendig maken van bestaande en te bouwen gebouwen. Het toepassen van de NPR is, ten gevolge van de aardbevingen door de gaswinning, beperkt tot Noord-Nederland.

Lees meer