Sneller en goedkoper bouwen met BIM

BIM, oftewel het Bouw Informatie Model, is een methodiek die de bouwwereld in rap tempo verovert. Het is een vorm van werken die uitermate geschikt is om binnen het aardbevingsbestendig bouwen toe te passen. De kern van BIM is tegelijkertijd samenwerken. Dit zorgt voor een enorme kosten- en tijdsbesparing. Bovendien zorgt het voor de vergroening van de bouwsector. Alle partijen binnen een project kunnen met elkaar praten en zo kan kennis gedeeld worden. Het delen van kennis is één van de pijlers van EPI-kenniscentrum.

Tegelijkertijd samenwerken is iets dat heel logisch lijkt bij bouwprojecten omdat er zoveel verschillende partijen en typen constructies bij betrokken zijn. In de bouwsector, die over het algemeen een vrij traditioneel karakter heeft, is directe samenwerking echter niet vanzelfsprekend.
In dit artikel leg ik jullie uit wat BIM inhoudt en wat de voordelen zijn, hoe deze methodiek kan worden toegepast binnen het aardbevingsbestendig bouwen en op welke manier het Alfa-college op Europees niveau voorop loopt. Ik sprak met Kees Huising, docent Bouwkunde Beroeps Opleidende Leerweg 4 bij het Alfa-college. Kees is veel bezig met BIM in het onderwijs en leert zijn Bouwkundestudenten hoe ze deze methode binnen het werk kunnen gebruiken.

Samenwerken is beter, sneller en efficiënter
“De bouw van een project vindt bijna altijd plaats aan de hand van een 2D-tekening. Iedere partij ontwerpt en bouwt het eigen deel op basis van deze tekening zonder dat ze van elkaar weten wat ze doen. Dit leidt vaak tot complicaties en daarmee tot improvisatie”, zegt Kees. Een voorbeeld hiervan is dat een leiding net anders gelegd kan zijn dan de bedoeling was, waardoor een installatie op een andere manier geplaatst moet worden. Dit heeft vervolgens consequenties voor alle zaken die met deze installatie te maken hebben. Bijkomende nadelen zijn dat we meer materialen gebruiken en daardoor lopen de kosten op. Daarnaast komt het oorspronkelijke plan van de architect zo vaak minder tot zijn recht.
“Dankzij BIM kunnen alle betrokken partijen tegelijkertijd virtueel werken binnen een project. Iedereen kan direct inspringen op veranderingen die anderen maken. Men weet zo precies alle maten, waar een installatie moet komen en hoeveel materiaal er nodig is. De opdrachtgever kan vervolgens naar een virtuele oplevering van het project uitkijken, voordat de eerste steen gelegd is. Aanpassingen kunnen erg gemakkelijk worden aangebracht”.

BIM en aardbevingsbestendig bouwen
Voor de bouwsector ligt er door de aardbevingsschade in de provincie Groningen veel werk op het gebied van sloop, nieuwbouw en renovatie. Juist in het aardbevingsgebied is een goede samenwerking en afstemming cruciaal. Bouwen met de BIM-methode ligt daarom voor de hand. Wanneer een bouwwerk gerenoveerd moet worden vanwege aardbevingsschade, kan er niet meer van de oorspronkelijke bouwtekening worden uitgegaan. Een scheve, verzakte of gescheurde muur staat daar namelijk niet op. Door middel van een 3D-scan kunnen de beschadigingen in kaart worden gebracht. Dit wordt vervolgens in een programma ingeladen waar alle betrokken partijen mee werken. Een aanpassing in bijvoorbeeld de draagconstructie is zo direct bij de gevelbouwer bekend. Deze kan vervolgens de nieuwe gevel hier op aanpassen. De opdrachtgever kan direct virtueel zien hoe de renovatie er uit komt te zien. Op deze manier werkt BIM sneller en goedkoper. Omdat het aardbevingsgebied een van de armste regio’s van Nederland is, is het besparen van kosten een zeer groot voordeel voor de opdrachtgever en bouwer.

Studenten Bouwkunde van het Alfa-college maken prachtige maquettes met bevingsbestendige constructies

Het Alfa-college is koploper
We hebben het nu vooral gehad over de praktische toepassing van BIM, maar ook de technische kant is interessant. Als we kijken naar de programma’s die we voor BIM gebruiken, dan loopt het Alfa-college voorop in Europa. “Wij gebruiken hiervoor A360 Collaboration van Autodesk (bekend van de CAD-software) om met alle partijen binnen een project te communiceren en we zijn de eerste school binnen Europa die deze software gebruikt”, vertelt Kees trots. “Informatie is voor iedereen inzichtelijk, tijdens de gehele levenscyclus. Het delen van kennis is cruciaal voor de ontwikkeling van onze studenten, die vaak binnen de regio aan de slag gaan”. Kees sluit af: “Onder andere door deze revolutionaire software, bereiden we onze studenten en bedrijven optimaal voor op de toekomst. Dit helpt de regio vooruit”.

Een bijdrage van Marten Halma, communicatie- en marketingmedewerker bij het Alfa-college

Een voorbeeld van een aardbevingsbestendig bouwproject binnen het programma Revit, dat samen met A360 Collaboration wordt gebruikt.

mrt 28, 2017 | Activiteiten, Nieuws