Studiemiddag monumenten: ‘Dilemma’s’

De vierde studiemiddag monumenten met als thema ‘Dilemma’s’ vond woensdag 28 september 2016 plaats in de herbestemde Watertoren Noorderbinnensingel in het centrum van Groningen. Libau, Centrum Veilig Wonen, Nationaal Coördinator Groningen en EPI-kenniscentrum organiseerden deze bijeenkomst voor mensen die zich beleidsmatig of vanuit hun projectvoorbereiding bezighouden met monumenten en cultureel erfgoed binnen het Groningse aardbevingsdossier.

Als gastheer van de locatie geeft Dick Janssen (Groninger Monumentenfonds) de bezoekers een beeld van de dilemma’s die het herbestemmen van de watertoren met zich mee heeft gebracht. Het proces rond de herbestemming heeft velen jaren geduurd en werd uiteindelijk afgerond tijdens de vastgoedcrisis. Vanwege de complexiteit van het werk was het budgettair gezien juist in deze periode mogelijk om partijen met de benodigde kennis en vaardigheden bij het project te betrekken. De Watertoren is door de jaren heen voor vele doeleinden gebruikt, zoals het opslaan van Hooghoudt jenever. De uiteindelijke herbestemming heeft kunnen voorkomen dat de toren gesloopt moest worden.

Erik Siemer (Arup) belicht vanuit theoretisch oogpunt de verschillende aspecten van het versterken van een monument. De rekenmethodes, het achterhalen van historische informatie en het gebruik van 3D laseropname wanneer er geen oorspronkelijke bouwtekeningen voor handen zijn, komen in zijn verhaal aan bod. Het behoud van historische waarde versus versterkingsinterventies, wettelijke kaders en veiligheid- en risicodefinities zijn voorbeelden van dilemma’s waar Arup mee te maken heeft als het gaat om het versterken van monumenten.

Hans Eckhart en Willemijn van Donselaar (Arcadis) laten met indrukwekkende beelden zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Aan de hand van de Maarlandhoeve in Uithuizen en de voormalige pastorie in Garrelsweer worden verschillende aanpakken van het versterken van complexe panden toegelicht. Voor beide projecten is een bouwteam aangesteld waarin ook de eigenaar van het pand plaats neemt. Er is geconcludeerd dat het draaiboek dat gemaakt wordt voor dit soort projecten telkens uitgebreider en specifieker wordt samengesteld. Arcadis vraagt zich af; hoe gaan we om met veiligheid? bescherming? behoud?

Na deze technische inleidingen is het tijd om in te gaan op wat er komt kijken bij de herbestemming van monumenten en cultureel erfgoed. ‘Alles kan met een rijksmonument’, vertelt Frank Strolenberg (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), ‘maar niet alles mag met een rijksmonument!’ Het grote dilemma: Hoe gaan we om met monumenten in het bevingsgebied?

Op interactieve wijze neemt de heer Strolenberg de deelnemers van de middag mee in de wereld van herbestemming met stellingen als ‘Erfgoed is de harde sector, het overleeft alles’. Ook komt ter sprake dat de behoefte aan erfgoed verandert. Erfgoed is onderscheidend en maakt een plek uniek. Zo kan het behoud en herbestemmen van erfgoed een positieve werking hebben op een krimp gebied. Bij het herbestemmen van monumenten en cultureel erfgoed gaat het naast de techniek ook over waarde en gebruik, in de breedste zin van het woord.

Tot slot ontstaat onder leiding van Karel Geijzendorffer (Libau) een debat tussen inleiders en aanwezigen waarin duidelijk wordt dat projecten, zo complex als het versterken van monumenten in het aardbevingsgebied, alleen succesvol kunnen zijn wanneer er goede samenwerking is tussen alle betrokken partijen en de communicatie onderling helder is. Daarnaast komt naar voren dat de herbestemming van monumenten en cultureel erfgoed niet weg te denken is uit dit dossier en gekoppeld moet worden aan de techniek om het proces te optimaliseren. Toch blijven we zitten met één dilemma: Moeten we wachten? Of zullen we doorpakken?

okt 9, 2016 | Activiteiten, Nieuws