Van openbare kennissessies naar kennisdeling op maat

In 2017 is EPI-kenniscentrum begonnen met het organiseren van 2-maandelijkse EPI-kennissessies.

Elke 2 maanden een actueel en gevarieerd thema op het podium. Gratis, openbaar toegankelijk en voor een breed publiek interessant.

“Een hele uitdaging”, zo vertelt coördinator Praktijk & Innovatie Nienke de Jong. “Zodra er een kennissessie achter de rug is, wordt meteen gestart met de organisatie van een nieuwe kennissessie en het liefst nóg eerder”, geeft Nienke aan. “Zodat je met een al staand inhoudelijk programma mensen kunt oproepen om deel te nemen en de diverse mediakanalen kunt inschakelen.”

Maar hoe komt dat programma telkens tot stand? “Het is een kwestie van goed het nieuws in de gaten houden, signaleren welke vragen er spelen in het dossier gaswinning en aardbevingen en welke vragen binnen komen bij EPI-kenniscentrum. Tot nu toe staat het dossier er elke twee maanden weer anders voor, dus dat is altijd een spannende klus”, vertelt Nienke.

“Afgelopen winter kwamen bijvoorbeeld de dorpsinitiatieven veelvuldig in het nieuws en op onze kerstnetwerkborrel hield Enno Zuidema een warm pleidooi voor het faciliteren van dergelijke initiatieven. Toen bleek dat er een hoop kennis wordt opgedaan in de verschillende dorpen en dat er behoefte was én bleef aan het uitwisselen van kennis.”

Dit voorjaar is er daarom een hele kennissessie gewijd aan het thema ‘de kracht van de Groninger dorpen’ (22 mei). Onder andere Sjors de Vries van Ruimtevolk deelde zijn visie op de dorpskracht met de deelnemers.

Het bleef niet beperkt tot deze kennissessie, het thema kreeg een vervolg. Nienke: ” We zijn bijvoorbeeld samen met Vereniging Groninger dorpen en CMO STAMM bezig om een platform voor onafhankelijke begeleiders van bewonerscollectieven te organiseren.

En voor het programma van Thoes op zaterdag 30 juni jl. hebben we Gert de Vries van Dorpsbelangen Overschild gevraagd om zijn goede verhaal over Witboek Overschild van de EPI-kennissessie nogmaals te vertellen.”

Het thema ‘Bouwen met Gronings karakter’ (22 maart) leeft ook nog steeds voort. Al snel na de kennissessie verscheen er een artikel (Blendle) in het Dagblad van het Noorden, geschreven door een aanwezige journalist. Strekking van het artikel: het pleidooi van architect Paul Meurs om bouwmateriaal van boerderijen en huizen in het aardbevingsgebied die gesloopt worden te bewaren in depots. Een soort Bauhaus voor nieuwe Groninger panden.

Eefje van Duin van Libau was toen ook een van de sprekers en zij vertelde over de rol van het Erfgoedloket bij karakteristieke panden. Eefje twitterde onlangs nog dat het Erfgoedloket zo snel mogelijk een inloopavond zal houden (12 juli, red.) om de vele vragen van bewoners over financiële regelingen voor monumentale panden te beantwoorden.

Dit najaar besteden wij zelf ook nogmaals ruim aandacht aan het thema. Tijdens Let’s Gro op 31 oktober in Groningen gaan we zeker stil staan bij de vraag wat Gronings karakter is.

En ook voor andere onderwerpen van de EPI-kennissessies geldt hetzelfde; de aandacht voor de thema’s beperkt zich niet tot de EPI-kennissessies. Nienke: “Een deel van de sprekers zien we nogmaals terug als we bijvoorbeeld een kennisdeling op maat verzorgen voor een partij. Zo heeft Joep Tünnissen van Centrum Veilig Wonen zijn verhaal over het werken met de NPR niet alleen in september tijdens de kennissessie verteld, maar ook tijdens een ochtend die wij in juni voor medewerkers van enkele afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen verzorgden. Uiteraard geactualiseerd en toegesneden op de wensen van de specifieke groep. De RUG heeft vele panden in Groningen en daarom is het van belang dat er ook kennis is van aardbevingsbestendig bouwen.”

En als we het dan toch over kennisdeling op maat hebben, wil ik nog een ander leuk voorbeeld noemen. Tom Postmes, hoogleraar Sociale Psychologie, onderzoeker van Gronings Perspectief en tevens een van onze docenten tijdens de masterclasses Gaswinning en aardbevingen in Groningen, heeft eerder deze maand voor medewerkers van het Centrum Veilig Wonen (CVW) gesproken. Onder het mom van ‘Lunch & Learn’ nam Postmes de deelnemers mee door de resultaten van het onderzoek Gronings Perspectief. Onder de medewerkers waren veel bewonersbegeleiders en voor hen is het handig inzicht te hebben waarvoor de bewoners bijvoorbeeld angst hebben: de beving zelf, schade aan de woning, geldproblemen, gezondheidsproblemen etc. Met de uitleg van Tom Postmes kreeg het publiek hierin meer inzicht. Niet alleen conclusies, maar ook duiding van deze resultaten en wat je er als partij zoals CVW mee kunt.

Op de hoogte gehouden worden van de EPI-kennissessies? Check de agenda op onze website. Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief of stuur een mail naar info@epi-kenniscentrum.org.

Heb je zelf een idee voor een thema of durf je het aan om het podium te betreden met jouw verhaal? Of wil je meer weten over kennisdeling op maat? Mail of bel!

10 juli 2018 | Activiteiten, Nieuws