Aan de slag met jouw toekomst, wensen en dromen voor Groningen 

Vind jij ook dat de jeugd meer betrokken moet worden bij de kansen en mogelijkheden in deze regio? Wij wel en daarom hebben wij het project Goud Grunn nu beschikbaar voor alle voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen. Meld je snel aan, want vol is vol!

Denken in kansen en mogelijkheden

Met Goud Grunn willen we alle leerlingen uitdagen om over hun toekomst in deze regio na te denken. Vorig jaar coördineerde EPI-kenniscentrum dit project alleen voor scholen in het aardbevingsgebied, maar we hebben dit uitgebreid naar alle scholen in de provincie. Want de gaswinning en de gevolgen ervan zijn immers een maatschappelijk probleem geworden waar veel mensen mee te maken hebben. En, er liggen gewoon ook heel veel kansen in de regio, bijvoorbeeld als het gaat om bouwen, duurzaamheid, levensloopbestendig wonen en energietransitie. Daar de leerlingen bewust van maken is het belangrijkste doel van Goud Grunn. Als EPI-kenniscentrum staan wij voor kennisdeling in deze regio, onder meer op het gebied van bouwen, veiligheid, innovatie en energietransitie.

Goud Grunn betrekt de leerlingen bij de regio. Centraal staat deze vraag “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar?” De scholieren worden via lessen (en eventueel een prijsvraag) uitgedaagd hierover na te denken met als voordeel:

  • ze worden zich bewust van directe leefomgeving en actuele technische en maatschappelijk-sociale uitdagingen
  • ze worden uitgedaagd positieve kwaliteiten van leefomgeving te benoemen/onderzoeken
  • ze worden gestimuleerd om mee om te denken over de toekomst van de regio

 

De ingrediënten: gastlessen, excursie, werkstukken en een prijsvraag

De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave en ze gaan op excursie. Dat wordt onder meer verzorgd door Vereniging Groninger DorpenBuildinG , Toptechniek in bedrijfFieldlab Practice en EPI-kenniscentrum.

Na de lessen worden groepjes gevormd waarin de leerlingen aan de slag gaan met de uitwerking van de centrale vraag, waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst vormgeven. Dit kan in een maquette, tekening, filmpje etc. Ze kiezen één of een combinatie van thema(s) waar ze zich mee bezig gaan houden. De thema’s zijn:

  1. Voorzieningen
  2. Zorg
  3. Duurzaam wonen en bouwen
  4. Herbestemming leegstaande gebouwen
  5. Woonomgeving en groen  

Kiest de school ervoor om mee te doen met de prijsvraag, dan nemen hun leerlingen het op tegen leerlingen van een andere school. Een jury bepaalt welk werkstuk het beste is en die klas wint een geldbedrag, te besteden aan een uitstapje. De ideeën van de leerlingen, vaak heel creatief en out of the box, worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij die kunnen meenemen in hun plannen. Bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen van onder meer de gemeenten,

Nationaal Coördinator Groningen, provincie Groningen en de pers kunnen worden uitgenodigd voor bepaalde momenten en de uiteindelijke prijsuitreiking.

 

Innovatieve ideeën

De winnaars van vorig jaar, leerlingen van het Eemsdeltacollege in Delfzijl, maakten een maquette met daarop het huis en park van de toekomst. Andere ideeën waren een aardbevingsapp, een zelfvoorzienend dorp en een geleide-stok voor slechtzienden met navigatie en app.

Goud Grunn vindt plaats van maart t/m juni 2019. (Gast)lessen, een excursiemiddag, het ontwerpen, maken en presenteren van een werkstuk en afronding van het project met een feestelijke prijsuitreiking in de regio behoren o.a. tot het programma (totaal ongeveer 25 uur). De planning van de uren gebeurt in overleg.

Meedoen aan Goud Grunn is kosteloos en ook mogelijk zonder wedstrijdelement. Interesse? Neem dan contact op met Joke van der Tuin via j.vandertuin@epi-kenniscentrum.org. Bellen of appen naar 06-53802082 kan ook! 

nov 27, 2018 | Activiteiten, Nieuws