EPI kenniscentrum
Aanmelden nieuwsbrief

Over EPI-kenniscentrum

Missie
EPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig (ver)bouwen met de focus op kennisdeling. Dit initiatief van het Alfa-college, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen is bedoeld om een bijdrage in nieuwe kennis te leveren aan de uitdagingen die zijn ontstaan met de gaswinning in Noord-Nederland. De missie van EPI-kenniscentrum is het helpen van de inwoners van de provincie Groningen bij bevingsveilig wonen, door het snel ontwikkelen en toepassen van nieuwe en bestaande kennis op het gebied van aardbevingsbestendig (ver)bouwen.

Visie
Er zijn vier aandachtgebieden waar EPI-kenniscentrum zich specifiek op richt binnen het aardbevingsthema: (ver)bouw, ondergrond, industrie en infrastructuur.
EPI-kenniscentrum wil als organisatie bijdragen aan de snelle ontwikkeling en transformatie van kennis die nodig is om aardbevingsbestendig(er) te kunnen (ver)bouwen. Binnen EPI-kenniscentrum gebeurt dit op drie verschillende manieren: via educatie (E), praktijk (P) en innovatie (I). Deze combinatie maakt het mogelijk om aan de omloopsnelheid te voldoen van de gevraagde (nieuwe) kennisontwikkeling en van de toepassing ervan in de praktijk. Dit doet EPI-kenniscentrum samen met de betrokken partijen, waarbij het Centrum voor Veilig Wonen bijvoorbeeld een belangrijke partner is.

Probeer voetbalvoorspelling پیش بینی فوتبال dat kan je beter maken als het gaat om online wedden.
Waarom
In Noord-Nederland ontstaan aardbevingen als gevolg van de gaswinning in dit gebied. Deze aardbevingen zorgen voor de nodige uitdagingen en zorgen: bewoners in de regio voelen zich minder veilig en huizen, gebouwen, wegen en bruggen raken beschadigd. Hierdoor is een grote behoefte ontstaan aan nieuwe kennis, voldoende en goed geschoold personeel en werkende oplossingen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden, die bovendien snel kunnen worden toegepast. 

Voor wie
EPI-kenniscentrum is bedoeld voor (reguliere) mbo- en hbo-studenten, (werkzoekende) vakmensen of werkzoekenden en voor bedrijven in de bouw(advies)sector, die zich willen specialiseren in aardbevingsbestendige (ver)bouw en infra. Zij kunnen zich binnen EPI-kenniscentrum specialiseren, laten om- of bijscholen in dit nieuwe vakgebied.

Grondleggers

EPI kenniscentrum
EPI kenniscentrum