EPI kenniscentrum
Aanmelden nieuwsbrief

Grondleggers

De grondleggers van EPI-kenniscentrum zijn het Alfa-college, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met diverse partners uit het werkveld slaan zij de handen ineen om nieuwe kennis te leveren op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen.
 

Alfa-college

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.

Ongeveer 12.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1.000 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze deelnemers later volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.


Hanzehogeschool Groningen

De  is een Internationaal georiënteerde kennisinstelling en biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met een breed aanbod aan opleidingen leidt de hogeschool hoogwaardige professionals op.
 
Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij. Samen met bedrijven en instellingen wordt toepasbare, praktijkgerichte kennis ontwikkeld. De strategische speerpunten Energie en Healthy Ageing hebben een prominente plek binnen onderwijs en onderzoek. Een belangrijke focus ligt hierbij op ondernemerschap en excellentie.
 

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een brede internationaal onderzoeksuniversiteit met sterke lokale wortels. De universiteit heeft ongeveer 30.000 studenten en met ongeveer 5000 arbeidsplaatsen is de universiteit een belangrijke werkgever in de omgeving. Zij voelt zich dan ook sterk verbonden met de stad en de regio.

De universiteit werkt daarbij actief samen met maatschappelijke partners om een bijdrage te leveren aan belangrijke vraagstukken van deze tijd. Daarbij profileert de RUG zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. Zo slaat de universiteit een brug tussen onderzoek en samenleving.

 

Grondleggers

EPI kenniscentrum
EPI kenniscentrum