Home » Activiteiten » Fieldlab Practice

Fieldlab Practice

In Fieldlab Practice werken de techniekopleidingen van Alfa-college Groningen samen met EPI-kenniscentrum, regionale overheden en bouw- en installatiebedrijven aan de vernieuwing van de beroepsopleidingen. Dit gebeurt rond drie thema’s:

  • Bevingsbestendig bouwen
  • Energieneutraal bouwen
  • Levensloopbestendig bouwen.

Fieldlab Practice ontwikkelt samen met EPI-kenniscentrum en bedrijven nieuwe leerstof. De beschikbare kennis over bevingsbestendiger bouwen die voor de mbo-studenten relevant is wordt opgenomen in de reguliere opleidingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kennis over het ontwerp en de constructie van gebouwen en over de digitalisering (BIM) van het werk. Ook komen nieuwe werkwijzen en vaktechnieken voor de uitvoering van de bouw aan de orde, evenals veiligheid (rolsteigers, tijdelijke constructies) en communicatieve vaardigheden van de medewerkers. Daarmee wordt ingespeeld op het groeiende belang van samenwerking in de bouwkolom en van samenwerking met de bewoners en andere opdrachtgevers.

Daarnaast werken school en bouw- en installatiebedrijven in Fieldlab Practice samen aan multidisciplinaire projecten. Levensechte opdrachten afkomstig van o.a. woningbouwverenigingen zorgen voor een motiverende leeromgeving voor de studenten.

Om ervoor te zorgen dat er ook voldoende en goed geschoolde mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, werken Fieldlab en EPI-kenniscentrum ook samen aan het bevorderen van de instroom in het mbo vanuit het vmbo en havo. Dit gebeurt door keuzevakken voor het vmbo te maken over bevingsbestendig bouwen, door wedstrijden te organiseren voor vmbo (‘Maak een plan voor je eigen wijk of dorp’) en ontwerpprojecten voor havo- en vwo-leerlingen over het bevingsbestendig bouwen te begeleiden. Zo wordt de interesse van de leerlingen voor de bouw- en installatie-opleidingen in het mbo bevorderd. Ook de doorstroom van het mbo naar het hbo staat op de agenda.

Met deze activiteiten en nog aangevuld met B2B-(Business-to-business) bijeenkomsten, masterclasses, gastdocentschappen vanuit bedrijven voor het onderwijs en docentenstages wordt gewerkt aan de versterking van de community die het bevingsbestendig bouwen in de beroepskolom bevordert. Ook worden trainingsfaciliteiten voor studenten gemoderniseerd en wordt gewerkt aan de professionalisering van de docenten rondom bevingsbestendig en duurzaam bouwen. Door de intensivering van de samenwerking van school en bedrijven wordt een vloeiende overgang van de kennis van technologische innovaties van bedrijfswereld naar de schoolwereld bevordert. De school gaat meer de bedrijven in en de bedrijven gaan meer de school in.

Hebt u vragen of wilt u meewerken in dit netwerk, neem dan contact op met de programmamanager Geert Berghuis, gh.berghuis@alfa-college.nl, tel. 06-13705986.

Blijf op de hoogte