Afstudeeronderzoek: Spreek elkaar meer aan op veiligheid

Evelien Huizingh, masterstudent Change Management aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht voor haar afstudeeropdracht het veiligheidsgedrag van bouwers. Daartoe keek ze rond op de werkvloer bij twee bedrijven en nam er interviews af bij tien mannen die minimaal vijftien jaar ervaring hadden in de bouw. EPI-kenniscentrum zorgde ervoor dat de contacten met deze bedrijven konden worden gelegd.
Evelien liep op verschillende bouwplaatsen rond en interviewde vele bouwers. Zij constateert onder meer dat het nut van veiligheidsregels en beschermingsmiddelen soms onvoldoende wordt gezien.