Opleidingen

EPI-kenniscentrum is een samenwerkingsverband van Alfa-college, RUG en Hanzehogeschool Groningen en verzorgt samen met vele partners kennisprogramma’s die de regio versterken. Het gaat dan om thema’s zoals bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving. Ook zijn wij betrokken bij het 1000-banenplan. EPI-kenniscentrum is uniek door de samenwerking met publieke en private partijen en wij verzorgen met hen diverse activiteiten, variërend van scholingsprogramma’s en workshops tot masterclasses, trainingen en (versterking van) reguliere opleidingen. Zonder winstoogmerk en indien gewenst op maat gemaakt.

Online kennissessies

Door de corona-maatregelen is het houden van een fysieke bijeenkomst lastig. Een goed alternatief is een online bijeenkomst. Komende tijd organiseren we verschillende online kennissessies met verschillende onderwerpen.

Bekijk deze pagina voor de online kennissessies

Mbo-niveau

dummie

Restauratieworkshops / lezingen (volgeboekt)

Workshops/ lezingen voor het verhogen van de kennis en kunde m.b.t. het onderhouden en restaureren van monumenten, met in sommige gevallen ook bevingsschade. De workshops bieden technisch inhoudelijke verdieping en zijn niet gericht op een speciale doelgroep, iedereen is van harte welkom.

Restauratieworkshops en lezingen

Workshops Vakmanschap

Workshops voor het verhogen van vakkennis met betrekking tot vakmanschap. Deze workshops gaan in op de volgende onderwerpen: lood kloppen en andere waterdichte afsluitingen, houtrot vervangen, wanden stukadoren, houtskeletbouw, kleine installatiewerkzaamheden, verduurzamen en informatieverwerking vanuit een BIM-model.

Workshops Vakmanschap

Workshops voor de restauratie- en bouwbranche (voor vakmensen en specialisten)

Er wordt een beknopt overzicht geboden van een aantal belangrijke vakgebieden zoals benodigd bij het restaureren van monumenten in het noorden.

Workshops voor de restauratie- en bouwbranche

Cursus: Conflict herkennen en hanteren

Er worden veel gesprekken gevoerd over het vinden en kiezen van oplossingen voor de gevolgen van de aardbevingen. De betrokken partijen hebben vaak verschillende belangen, waardoor er soms nare conflicten ontstaan. In deze cursus Conflicten herkennen en hanteren behandelen we de soorten conflicten, oorzaken en manieren om er mee om te gaan.
 

Training: Veilig werken met rolsteigers

De meeste ongelukken in de bouw gebeuren tijdens werken op hoogte. Om veiligheid van bouwbedrijven te vergroten is deze training ontwikkeld, door o.a. de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB).

Training: Veilig werken met rolsteigers

Training: Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden (mbo)

Aardbevingsschade(s) brengen bij bewoners emoties met zich mee zoals stress, woede, weerstand etc. In deze training leert u de emoties herkennen en op de juiste wijze communiceren met de bewoners.

Training: Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden (mbo)

Workshop: Bewust stilstaan bij veiligheid in de werkvoorbereiding

De werkvoorbereiders worden zich bewust gemaakt van hun invloed op het veiligheidsgedrag van de collega’s en hoe de veiligheid vergroot kan worden.

Workshop: Bewust stilstaan bij veiligheid in de werkvoorbereiding

Workshop: Bewust leiding geven aan veiligheid

Leidinggeven en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze workshop vergroot het veiligheidsleiderschap van bouwbedrijven in het aardbevingsgebied.

Workshop: Bewust leiding geven aan veiligheid

Training: Communiceren in de bouw

Deze training verbetert de communicatie tussen bouwmedewerkers en bewoners. Medewerkers kunnen zo beter inspelen op situaties die ontstaan tijdens de werkzaamheden en de eigen communicatie versterken.

Training: Communiceren in de bouw

Hbo-niveau

dummie

Cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’

Samen kiezen en beslissen gaat over democratie en over participatie. Door het volgen van deze cursus ben je je er steeds meer van bewust dat beiden bijdragen aan de kwaliteit en het draagvlak van plannen die je maakt en/of de inhoud van de plannen.

Maar het is nog best een kunst om te zorgen dat iedereen betrokken blijft of wordt of zich gehoord voelt. Vooral in een complex dossier zoals gaswinning en aardbevingen. Het is een kunst om te zorgen dat het duidelijk is waar inwoners over mogen meebeslissen. En om democratisch een besluit te nemen of plannen te vormen. Want met de beste bedoelingen worden er nog steeds plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen, die wakker liggen van de situatie.

Hoofdvragen waar we mee bezig gaan tijdens de cursus:

  • Hoe kan ik als individuele medewerker ondanks (of juist dankzij) de bestaande organisatiestructuur en -cultuur waar ik in werk, tóch het verschil maken in participatieprocessen in het aardbevingsdossier?
  • Hoe kan ik werken aan nieuwe democratische vormen, eigenaarschap en lokale samenwerking?

Cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

In het speelveld van het dossier gaswinning en aardbevingen is inmiddels duidelijk dat geen enkele organisatie zonder de samenwerking met andere organisaties de complexe vraagstukken kan oplossen.

Met behulp van praktijkervaringen gaan we kijken hoe er (beter) wordt samengewerkt aan onze eigen regionale opgave. Hiervoor werken we tijdens de les met cases die voorafgaand aan de cursus door een thuisopdracht worden ingebracht.

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Een serie van vier avondmasterclasses over onderwerpen gerelateerd aan persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen, voor iedereen die het interesseert.

Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Cursus: Conflict herkennen en hanteren

Er worden veel gesprekken gevoerd over het vinden en kiezen van oplossingen voor de gevolgen van de aardbevingen. De betrokken partijen hebben vaak verschillende belangen, waardoor er soms nare conflicten ontstaan. In deze cursus Conflicten herkennen en hanteren behandelen we de soorten conflicten, oorzaken en manieren om er mee om te gaan.

Cursus: Conflict herkennen en hanteren

Cursus: Inleiding aardbevingen

Basiskennis van aardbevingen en van de effecten op gebouwen en mensen zijn van belang voor het gebied en de bewoners, én voor elke professional die werkzaam is in het dossier. Een cursus voor professionals en geïnteresseerden.

Cursus: Inleiding aardbevingen

Cursus: Bevingsschade en herstel

Het goed kunnen herkennen en beoordelen van bevingsschade aan gebouwen is van essentieel belang voor alle partijen in het gebied. Daarom is voor betrokken professionals de cursus ‘Bevingsschade en Herstel’ ontwikkeld.

Cursus: Bevingsschade en herstel

Cursus: Seismiek en aardbevingsbestendig versterken

Kennis van geotechnische gevolgen van de seismische belasting op funderingen en constructies, het gedrag van constructies en diverse methodes van het versterken van woningen en gebouwen. Een cursus voor professionals.

Cursus: Seismiek en aardbevingsbestendig versterken

Post-hbo: Aardbevingen en diepe ondergrond

Voor bouwkundige en civieltechnische professionals is de post-hbo ‘Aardbevingen en diepe ondergrond’ ontwikkeld. Door deze opleiding krijgt u kennis van de Groninger aardbevingen, mogelijke maatregelen en preventie.

Post-hbo: Aardbevingen en diepe ondergrond

Training: Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden (hbo)

Aardbevingsschade(s) brengen bij bewoners emoties met zich mee zoals stress, woede, weerstand etc. In deze training leert u de emoties herkennen en op de juiste wijze communiceren met de bewoners.

Training: Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden (hbo)

Advanced training & practical applications in earthquake engineering

Een unieke training voor senior constructeurs. Met een theorie- en praktijk- gedeelte, met gebruik van testapparatuur bij BuildinG, zodat veel inzicht wordt verkregen in het gedrag van constructies bij aardbevingsbelasting.

Advanced training & practical applications in earthquake engineering

NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. beleidsmakers, toezichthouders en vergunningsverleners

Deze training gaat globaal in op de achtergronden en aard van seismische belasting op gebouwen en geeft een toelichting op de nog te verschijnen versie van NPR 9998:2018. Daarnaast wordt kort ingegaan op de verschillende rekenmethoden, beschikbare versterkingstechnieken en de fundamentele eisen die aan bouwwerken kunnen c.q. moeten worden gesteld om aardbevingsbestendig te zijn.

NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor o.a. beleidsmakers, toezichthouders en vergunningsverleners

Wijzigingen NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers

Tijdens deze tweedaagse praktijkgerichte training staat de binnenkort nieuw te verschijnen versie van
NPR 9998 centraal. De training besteedt aandacht aan die nieuwe versie van NPR 9998 en gaat in op de achtergronden en aard van seismische belasting op gebouwen.

Wijzigingen NPR 9998: Aardbevingsbestendig bouwen voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers

Wo-niveau

dummie

Cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’

Samen kiezen en beslissen gaat over democratie en over participatie. Door het volgen van deze cursus ben je je er steeds meer van bewust dat beiden bijdragen aan de kwaliteit en het draagvlak van plannen die je maakt en/of de inhoud van de plannen.

Maar het is nog best een kunst om te zorgen dat iedereen betrokken blijft of wordt of zich gehoord voelt. Vooral in een complex dossier zoals gaswinning en aardbevingen. Het is een kunst om te zorgen dat het duidelijk is waar inwoners over mogen meebeslissen. En om democratisch een besluit te nemen of plannen te vormen. Want met de beste bedoelingen worden er nog steeds plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen, die wakker liggen van de situatie.

Hoofdvragen waar we mee bezig gaan tijdens de cursus:

  • Hoe kan ik als individuele medewerker ondanks (of juist dankzij) de bestaande organisatiestructuur en -cultuur waar ik in werk, tóch het verschil maken in participatieprocessen in het aardbevingsdossier?
  • Hoe kan ik werken aan nieuwe democratische vormen, eigenaarschap en lokale samenwerking?

Cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

In het speelveld van het dossier gaswinning en aardbevingen is inmiddels duidelijk dat geen enkele organisatie zonder de samenwerking met andere organisaties de complexe vraagstukken kan oplossen.

Met behulp van praktijkervaringen gaan we kijken hoe er (beter) wordt samengewerkt aan onze eigen regionale opgave. Hiervoor werken we tijdens de les met cases die voorafgaand aan de cursus door een thuisopdracht worden ingebracht.

Cursus ‘Samenwerken in een complex speelveld’

Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Een serie van vier avondmasterclasses over onderwerpen gerelateerd aan persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen, voor iedereen die het interesseert.

Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Een serie van zes avondmasterclasses over onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen, voor iedereen die het interesseert.

Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Opleiding: Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

De aardbevingen in Noord-Nederland leiden tot schade aan huizen, gebouwen en kunstwerken. Nieuwe kennis en oplossingen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden worden gedeeld via deze opleiding.

Opleiding: Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

Voortgezet onderwijs

dummie

Goud Grunn

Gratis lespakket voor scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Groningen. Leerlingen krijgen informatie over de aardbevingen, de sociale impact, de versterkingsopgave en doen mee aan een prijsvraag.

Goud Grunn

Blijf op de hoogte