Kennis delen doen wij samen

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Home » Opleidingen » Goud Grunn

Project ’Goud Grunn’ voortgezet onderwijs Groningen

Leerlingen voortgezet onderwijs aan de slag met hun toekomst in aardbevingsgebied.

EPI-kenniscentrum coördineert het project ‘Goud Grunn’ op middelbare scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. In samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG en CMO STAMM worden leerlingen uitgedaagd om over hun dorp van de toekomst na te denken.

“Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruit ziet over tien tot twintig jaar?” Met die vraag houden vmbo-leerlingen van Het Hogeland College in Uithuizen en Eemsdeltacollege in Delfzijl zich dit schooljaar bezig. De scholieren doen mee aan het project ‘Goud Grunn’ en worden via lessen en een prijsvraag betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen. Nieuwe scholen die willen meedoen zijn van harte welkom!

De jeugd heeft tot nu toe weinig stem gekregen in de (aardbevings-)problematiek in Groningen, wat ook is onderstreept door de Kinderombudsvrouw en de Onafhankelijke Raadsman. Goud Grunn betrekt de leerlingen bij het beleid dat er (voor hun toekomst) wordt gemaakt in de regio die te maken heeft met vele ontwikkelingen; ze kunnen op een zichtbare en herkenbare manier participeren in de problematiek, maar vooral in de kansen en innovatieve oplossingen.

Het doel is scholieren na te laten denken over:
–          Hun leefomgeving in het aardbevingsgebied
–          Hun toekomstbeeld van het gebied en gewenste ontwikkelingen die zij voor zich zien
–          Mogelijkheden en beperkingen van duurzame energie, krimp, etc.

De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave en ze gaan op excursie. Dat wordt onder meer verzorgd door de Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG en EPI-kenniscentrum. Er is een informatiedocument met achtergrondmateriaal over de gaswinning en aardbevingen beschikbaar voor de docenten die het project in de klas begeleiden. De klassen kunnen het project in hun eigen tijdspad doorlopen en de planning kan worden afgestemd met EPI-kenniscentrum en de docenten. Deelname aan Goud Grunn is kosteloos.

Na de lessen worden groepjes gevormd waarin de leerlingen aan de slag gaan met de uitwerking van de prijsvraag, waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst vorm geven. Dit kan in een maquette, tekening, filmpje etc. Ze kiezen één of een combinatie van thema(s) waar ze zich mee bezig gaan houden. De thema’s zijn:

1. Voorzieningen
2. Zorg
3. Duurzaam wonen en bouwen
4. Herbestemming leegstaande gebouwen
5. Woonomgeving en groen

De leerlingen van Het Hogeland College en Eemsdeltacollege hebben werkstukken gemaakt. Een aantal daarvan is genomineerd, een jury bepaalt welke het beste is. Het winnende groepje wordt bekend gemaakt tijdens een gezamenlijke, feestelijke afsluiting bij BuildinG op 24 mei 2018 en gaat aan de haal met een geldbedrag, te besteden aan een uitstapje. De ideeën van de leerlingen, vaak heel creatief en out of the box, worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij die kunnen meenemen in hun plannen. Bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen van onder meer de gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen, provincie Groningen en de pers zullen worden uitgenodigd voor bepaalde momenten en voor de uiteindelijke prijsuitreiking.

Door de kennis over het verleden van het gebied krijgen de scholieren een beter beeld en inzicht in het heden en ideeën voor de toekomst. Hiermee ontstaat een win-win-win leersituatie doordat via de kinderen hun ouders en daarna de wijdere gemeenschap wordt bereikt. We hopen dat de prijsvraag leid tot een bewustwording van de risico’s, maar vooral ook van de kansen, die leven in het aardbevingsgebied met zich meebrengt.

 

Overzicht lessen Goud Grunn

Les Tijd Inhoud
1 2 uur Aftrap prijsvraag
(EPI-kenniscentrum, BuildinG, Vereniging Groninger Dorpen)
2 2 uur Kennissessie 1: techniek & ondergrond
(BuildinG)
3 2 uur Kennissessie 2: sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
(Vereniging Groninger Dorpen)
4 5 uur Innovatie, ontwikkeling, toekomstige mogelijkheden
Bezoek aan (bijv.) 5G lab & IturnIT
(EPI-kenniscentrum & Vereniging Groninger Dorpen)
5 2 uur Uitwerking prijsvraag in de klas
6 2 uur Uitwerking prijsvraag in de klas
7 2 uur Uitwerking in de klas + voorbereiden presentatie
8 2 uur Presentaties + nominatie door docenten eigen school

 

Lijkt het u leuk om het gratis project Goud Grunn ook op uw school uit te voeren? Stuur dan een mail naar info@epi-kenniscentrum.org, dan kunnen wij u voorzien van meer informatie en een overzicht van de lessen. U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

9 + 1 =

Download de folder

In samenwerking met:

Maatwerk

Op zoek naar maatwerkopleidingen of activiteiten?

Blijf op de hoogte