Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

  • variëteit aan onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen
  • zes masterclasses
Home » Opleidingen » Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen

Bij voldoende interesse wordt er mogelijk een nieuwe reeks gestart.

Ondanks de vele inkomsten en welvaartsgroei die we te danken hebben aan de gaswinning in Groningen, heeft het gebied steeds meer te maken met de negatieve consequenties ervan. De bodemdaling en aardbevingen als gevolg van de gaswinning leidden tot 2012 vooral tot schade aan huizen en andere gebouwen. Sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 is echter de veiligheid van de bevolking ook in het geding. Inmiddels staat het leven van veel Groningers in het teken van het versterken van hun huizen en het omgaan met gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Vragen die ons bezighouden zijn: hoe moeten we omgaan met de maatschappelijke onrust en kunnen we de situatie verbeteren zodat mensen minder stress ervaren, van bijvoorbeeld de waardevermindering van hun huizen? Hoe is het gasgebouw institutioneel opgebouwd en welke weeffouten zorgen voor de huidige bestuurlijke complexiteit? En hoe kan de problematiek plaatsmaken voor een duurzaam toekomstperspectief?

Om meer inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de complexiteit van de Groningse situatie is een verdiepende serie masterclasses ontwikkeld voor bestuurders, professionals, bewoners en studenten. Gedurende zes  masterclasses duiken we in een variëteit aan onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen. Docenten vanuit verschillende expertises delen hun inzicht op het gebied van de gaswinning en aardbevingen, zodat deelnemers een interdisciplinaire blik krijgen op het dossier. Aan het einde van de masterclasses zijn deelnemers in staat om de situatie in Groningen op een integrale manier te begrijpen en te reflecteren op de sociale, maatschappelijke, economische en bestuurlijke complexiteiten gerelateerd aan de problematiek. Bovendien biedt het deelnemers een unieke kans om hun eigen netwerk, met als gedeelde interesse de Groningse situatie, te vergroten.

De masterclasses zijn een initiatief van EPI-kenniscentrum en worden aangeboden in samenwerking met Sustainable Society (Rijksuniversiteit Groningen). 

Wat: Masterclasses Gaswinning en aardbevingen in Groningen
Voor wie: Betrokkenen, bestuurders, beleidsmakers, bedrijven, professionals, belangenorganisaties en studenten
Waar: stad Groningen, Academiegebouw RUG
Aanvang: 18.30 uur, duur circa 2 uur.
Niveau: Hbo/wo

 
 DocentWat 
 Rien HerberGeologische oorzaken van de aardbevingen 
 Herman BröringEen bestuurlijke blik op het gasgebouw: instituties, schadecompensatie en versterking 
 Nienke BusscherMaatschappelijke impact van de aardbevingen 
 Christian ZuidemaEnergietransitie; noodzaak, uitdagingen en kansen 
 Melanie BakemaDisaster governance & transities na een ramp 
 Harry GarretsenImpact aardbevingen op huizenprijzen 

Aanmelden

Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden. Heeft u vragen over de masterclasses, neem dan contact met ons op via info@epi-kenniscentrum.org.

In samenwerking met:

Maatwerk

Op zoek naar maatwerkopleidingen of activiteiten?

Blijf op de hoogte