B2Bijeenkomst 4 december ‘Iedere aannemer kan versterken!’

Dorpshuis De Bongerd in Woltersum is klaar voor de toekomst! Het is het eerste versterkte dorpshuis in de provincie Groningen. Reden voor Alfa-college, Fieldlab Practice en EPI-kenniscentrum om dinsdag 4 december de ervaringen rondom dit project te delen tijdens de B2Bijeenkomst ‘Iedere aannemer kan versterken’.

Gastsprekers Peter Havenga van het aannemingsbedrijf Havenga, Klaske Piebenga, bestuurslid De Bongerd en Jannes Talens, adviseur van VIAA nemen je dan mee in hun verhaal over het gezamenlijk optrekken in de renovatie en versterking van het dorpshuis.

Met name voor aannemers uit het mkb komt er zinvolle informatie ter tafel. Met welke richtlijnen moet je rekening houden en hoe kun je elkaar versterken als samenwerkende partijen?

Meer informatie of aanmelden voor de B2Bijeenkomst? Klik hier.

Elk dorp een duurzaam dak!

In 2013 waren de eerste renovatieplannen er. Het bestuur haalde ideeën op bij de aangesloten verenigingen en gebruikers uit het dorp. Ook werden er bij verschillende fondsen financiële aanvragen ingediend.

Onder andere bij Elk Dorp Een Duurzaam Dak, onderdeel van Kansrijk Groningen. Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ (EDEDD) levert een bijdrage om in alle dorpen en wijken in het aardbevingsgebied de leefbaarheid en vitaliteit te versterken door (tenminste) één duurzame ontmoetingsplaats per dorp zeker te stellen voor de lange termijn. Door te investeren in duurzaamheid, kwaliteit en functionaliteit werkt het dorp aan een toekomstbestendig gebouw en exploitatie. Het programma EDEDD voorziet (deels) in de financiering van deze kwaliteitsslag en biedt daar ondersteuning bij. Een voorwaarde die hierbij gesteld wordt is dat de verbouwing gekoppeld wordt aan de versterkingsopgave.

In 2017 werd het pand geïnspecteerd door VIAA en hier vloeide een versterkingsadvies uit voort. Het advies voldeed ook aan de gestelde voorwaarde van EDEDD. Naast het in beeld brengen van de constructie van het gebouw zijn ook de kwetsbare gebouwonderdelen in kaart gebracht. Dit zijn gebouwonderdelen die door hun vorm kwetsbaar zijn en bij een aardbeving los kunnen raken.

Begin dit jaar startte aannemingsbedrijf Havenga Bouw uit Garmerwolde met de verbouwings- en versterkingswerkzaamheden en nu in november 2018 is het eerste versterkte dorpshuis opgeleverd.

De opgedane ervaringen zullen wij op 4 december, onder het genot van een lunch, gaan bespreken.

nov 26, 2018 | Activiteiten, Nieuws