BuildinG: innovaties met ambities

Rolf Koops is een man met een missie. Koops, programmanager Bouw van de Economic Board Groningen, vormt samen met de Hanzehogeschool Groningen, TNO en Bouwend Nederland, het projectteam dat verantwoordelijk is voor BuildinG. BuildinG staat voor Build in Groningen en is hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden.

Koops: ”Gisteravond hadden we weer een informatieavond. Zo’n 40 ondernemers zijn enthousiast gemaakt met onze plannen voor de ‘triltafel’ en de ‘cyclische vlaktester’ die in de nieuwe testhal komen.” Deze testhal is een uniek: ondernemers kunnen samen met onderzoekers en studenten nieuwe bouwmaterialen testen. Bijvoorbeeld om in Groningen huizen veiliger te kunnen bouwen. Het onderzoek moet ook leiden tot nieuwe producten die in de regio kunnen worden gemaakt. Dit is weer goed voor de Groningse economie.

Koops vervolgt: “Deze nieuwe instrumenten kunnen ons verder helpen om gebouwen niet alleen aardbevingsbestendig, maar ook energiezuinig en levensloopbestendig te maken. Kortom, klaar te maken voor de toekomst. Onze innovatiegevel, waar ondernemers hun oplossing tentoon kunnen stellen, is inmiddels uitverkocht.” En daar raken we de missie en ambities van Koops: zo snel mogelijk concreet bijdragen leveren aan maatschappelijke problemen. Dat gaat hem nooit snel genoeg, maar wanneer de testhal staat, maart of april 2017, en Koops met ondernemers, onderzoekers, bewoners en bovenal studenten van de RUG, de Hanzehogeschool en het Alfa college aan de slag kan met alle plannen is Koops een tevreden man. “Het moet zo zijn, dat als je een paar maanden niet geweest bent in onze testhal, je allemaal nieuwe innovaties ziet. Het moet gaan gonzen van de bedrijvigheid.”

BuildinG is zeer toekomstgericht. Bevingen, energie en krimp zijn vraagstukken waar onze regio mee kampt. En juist de bevingen zijn niet te vergelijken met een andere regio in de wereld. De maatschappelijke urgentie is groot en wordt steeds groter. De komende jaren worden woningen en gebouwen hersteld en versterkt voor de toekomst. Zoveel mogelijk woningen worden tegelijkertijd verduurzaamd en levensloopbestendig gemaakt. In samenwerking met Hanzehogeschool start BuildinG een pilot op het gebied van Healthy Ageing. In de pilot wordt onderzocht hoe met sensoren ouderen langer zelfstandig én gezond kunnen blijven. Dit alles levert werk op in de regio.

Het EPI kenniscentrum en BuildinG werken nauw samen. Uiteraard op het terrein van kennisontwikkeling en trainingen met betrekking tot de aardbevingsproblematiek. Koops: “BuildinG is breder dan EPI, maar juist op het terrein van educatie en training hebben we elkaar nodig en kunnen we elkaar versterken.”

Koops besluit: “Op de langere termijn draagt BuildinG bij aan een nieuw cluster van bedrijven en (onderwijs)instellingen dat zal zorgen voor hoogwaardige kennis, bedrijvigheid en werkgelegenheid. We willen bedrijven helpen, de werkgelegenheid en de economie in Groningen een positieve impuls geven en tot slot van BuildinG zelf een gezonde organisatie maken. Genoeg te doen, dus!”

dec 14, 2016 | Activiteiten, Nieuws