Critical Review over onderzoek naar de ontwikkeling van woningwaarde in het aardbevingsgebied

 

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar de effecten van de gaswinning op de ontwikkeling van de woningwaarde in de provincie Groningen.
De uitkomsten van het onderzoek spelen een rol in de processen rond de compensatie van waardedaling van woningen.

De onderzoeken hebben zowel overeenkomsten als verschillen in bijvoorbeeld methoden, modellen en resultaten. Daarbij kan het beeld ontstaan dat er geen eenduidigheid bestaat in de omvang van de waardedaling.
Om inzicht te krijgen in de oorzaak van verschillen in het onderzoek en de rol van het onderzoek bij het bepalen van de compensatie van waardedaling vond in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een zogenaamde Critical Review (kritische beschouwing) plaats.

Voor meer informatie over wat een critical review nu precies is en wat de uitkomsten van de critical review is over de onderzoeken naar waardeontwikkeling van woningen: klik u hieronder voor de download.