Cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’ op 3 december

Samen kiezen en beslissen? Dan heb je het over democratie en over participatie. Maar het is behoorlijk ingewikkeld om te zorgen dat iedereen betrokken blijft of wordt of zich gehoord voelt. Vooral in een complex dossier zoals gaswinning en aardbevingen. Het is een kunst om te zorgen dat het duidelijk is waar inwoners over mogen meebeslissen. En om democratisch een besluit te nemen of plannen te vormen. Want met de beste bedoelingen worden er nog steeds plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen, die wakker liggen van de situatie.

Bewuster plannen maken

Door het volgen van de cursus ‘Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel’ word je je er steeds meer van bewust dat beiden bijdragen aan de kwaliteit en het draagvlak van plannen die je maakt en/of de inhoud van de plannen.

Hoofdvragen waar we mee bezig gaan tijdens de cursus:
• Hoe kan ik als individuele medewerker ondanks (of juist dankzij) de bestaande organisatiestructuur en -cultuur waar ik in werk, tóch het verschil maken in participatieprocessen in het aardbevingsdossier?
• Hoe kan ik werken aan nieuwe democratische vormen, eigenaarschap en lokale samenwerking?

We bestuderen de verschillende vormen en aspecten van democratie en participatie o.a. aan de hand van het Democratisch Kompas.

En ook staan we stil bij:
• Rol- en taakbewustzijn in een democratisch stelsel
• Uw eigen bijdrage aan participatieprocessen
• Inzicht in verschillende burgerschapsstijlen en typeringen in leefstijlen (naar voorbeeld van o.a. Smart Agent Company en Motivaction)
• 6 pijlers voor succesvolle (overheids-)participatie

Thuisopdracht

Voorafgaand aan de cursus maken de deelnemers een thuisopdracht.
In deze opdracht wordt gevraagd om na te denken over een situatie waarin men graag een goed participatieproces en/of democratische vormen wil toepassen of om een situatie te beschrijven waarin een participatieproces en/of democratische vormen juist complex werd(en) of zelfs stagneerde(n).

Ter voorbereiding op de cursusdag ontvangen de deelnemers een cursushandleiding waarin als basisinformatie onderdelen van het Democratisch Kompas opgenomen zijn.
De handleiding heeft als doel om iedereen gelijkwaardig geïnformeerd en met een zelfde basis kennisniveau aan de dag te laten beginnen.

Resultaten

Na het volgen van de cursus heeft u:
• inzicht in de samenwerking tussen overheid, (maatschappelijke) organisaties en gemeenschap.
• geleerd om vanuit verschillende invalshoeken te kijken.
• weet u met welk doel u een participatieproces wilt starten
• geleerd hoe u inclusieve participatie bereikt en hoe u een grotere en meer diverse groep mensen kunt betrekken
• geleerd onderscheid te maken tussen de factoren die uw organisatie en omgeving bepalen en de factoren die uw eigen stijl bepalen.

Docent

De cursus wordt verzorgd door de ervaren trainer Saskia Duursma. Saskia Duursma is werkzaam bij CMO STAMM, het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Saskia Duursma heeft deze cursus in vergelijkbare vorm eerder gegeven voor o.a. diverse (beleids)medewerkers van gemeenten in Groningen en Drenthe. Ook is zij als trainer betrokken bij leerkringen digitale participatie die vanuit de provincie Groningen en het ministerie van BZK i.s.m. CMO STAMM dit najaar worden georganiseerd.

Voor wie en wanneer

De cursus is geschikt voor iedereen die zich bezig houdt met de ins- en outs van participatieprocessen en/of democratische vormen. Bijvoorbeeld medewerkers van IMG, NCG, woningcorporaties, provincie en gemeenten. De cursus bestaat uit een dag van 09.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch en wordt gehouden op 3 december in het prachtige multifunctioneel centrum Kabzeël in Appingedam.

Aanmelden

Via deze link komt u terecht op de pagina waar u meer informatie vindt en eventueel uw interesse kunt melden via een formulier. Bij voldoende belangstelling, en onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen, gaat de cursus door (minimaal 8 deelnemers).

okt 29, 2020 | Nieuws