De jongeren aan het woord in ‘Goud Grunn’!

 Zo’n 500 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Groningen doen dit schooljaar mee aan de 3e editie van Goud Grunn. Op dat aantal zijn wij best een beetje trots!

Ander leuk feit is dat nu ook een school in de gemeente Midden-Groningen aansluit bij dit project, waarbij jongeren nadenken over hun toekomst en kansen in deze regio. Het Aletta Jacobs College in Hoogezand doet dit schooljaar namelijk mee met zo’n 180 leerlingen.

Het Theda Mansholt College in Delfzijl, de Rutger Kopland School in Siddeburen, het Dollard College in Woldendorp en het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam deden eerder al mee en sluiten nu ook weer aan. Want, zoals docent Bert Veldhuis van Theda Mansholt College het zelf omschrijft: ”Leerlingen zijn met zoveel enthousiasme aan het werk tijdens onze projectweek over Goud Grunn, dat dat al de meerwaarde is”. En als, ik vraag om een nadere toelichting: “Op deze manier krijgen leerlingen kennis over en begrip voor zaken die spelen in hun regio zoals krimp en de aardbevingsproblematiek. En ook wat zij daar mogelijk aan kunnen doen. Via het project denken ze mee over de toekomst van de regio.

Over Goud Grunn

Met Goud Grunn willen we alle leerlingen uitdagen om over hun toekomst in deze regio na te denken. Er zijn immers veel kansen, bijvoorbeeld als het gaat om bouwen, duurzaamheid, levensloopbestendig wonen en energietransitie. Daar de leerlingen bewust van maken is het belangrijkste doel van Goud Grunn. Als EPI-kenniscentrum zorgen wij voor aardbevingsgerelateerde kennisdeling in deze regio, onder meer op het gebied van bouwen, veiligheid, techniek en vakmanschap.

Goud Grunn betrekt de leerlingen bij onze regio, een regio die te maken heeft met vele ontwikkelingen. Centraal staat deze vraag “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar?” De scholieren worden via lessen (en eventueel een prijsvraag) uitgedaagd hierover na te denken met als voordeel:

  • ze worden zich bewust van directe leefomgeving en actuele technische en sociaal- maatschappelijke uitdagingen
  • ze worden uitgedaagd positieve kwaliteiten van leefomgeving te benoemen/onderzoeken
  • ze worden gestimuleerd om mee om te denken over de toekomst van de regio

De ingrediënten: gastlessen, excursie, werkstukken en een prijsvraag

De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave. Ook gaan ze op excursie om met eigen ogen te zien hoe bepaalde zaken worden toegepast in de praktijk.

Na de lessen worden groepjes gevormd waarin de leerlingen aan de slag gaan met de uitwerking van de centrale vraag, waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst vormgeven. Dit kan in een maquette, tekening, filmpje etc. Ze kiezen één of een combinatie van thema(s) waar ze zich mee bezig gaan houden. De thema’s hebben betrekking op zorg, duurzaam wonen, woonomgeving en groen, voorzieningen etc. Kiest de school om mee te doen met de prijsvraag, dan nemen hun leerlingen het op tegen leerlingen van een andere school. Een jury bepaalt welk werkstuk het beste is en die klas wint een geldbedrag.

 Mooie resultaten!

De opdracht leidde afgelopen editie tot tientallen werkstukken. En vervolgens een zware klus voor de jury, zij moesten kiezen uit goed doordachte werkstukken met verrassende elementen. Een greep daaruit: regenwater opvangen en inzetten als vloerverwarming, muren die buitenwarmte kunnen omzetten in koude lucht binnen en een school en ouderenhuisvesting naast elkaar zodat jong en oud elkaar kan ontmoeten in het park dat er vlakbij ligt.

Maar ook een blijf van mijn lijf huis, een dierenasiel, hulpverleningsdiensten en heel veel duurzame energie.

De vakjury vond het werkstuk ‘Tiny house van de toekomst’ van de dames Romy, Sascha en Yonina van het Theda Mansholt College in Delfzijl het beste. De jury prees de veelzijdigheid: zo was er gedacht aan duurzaamheid, aardbevingsbestendigheid maar ook hergebruik van regenwater en voedsel. Out of de box gedacht, heel erg goed gedaan aldus de jury.

De publiekprijs ging naar ‘Het duurzame Woldendorp over 50 jaar’, van leerlingen Vera, Vera, Mark en Vera van het Dollard College in Woldendorp. Zij kregen de meeste stemmen voor hun werkstuk met daarin veel aandacht voor duurzaamheid (windmolen, energiezuinige auto’s en zonnepanelen) en voorzieningen zoals winkels, apotheek, huisarts en zwembad.

Aan de slag met de toekomst: wensen en dromen voor Groningen.

Vorig jaar hebben we de werkstukken geëxposeerd in het gemeentehuis in Delfzijl en in de bibliotheken in Delfzijl en Appingedam. Dat gaan we dit jaar weer doen en dan eveneens in de bibliotheek in Hoogezand. Verwachting is dat dat vanaf half mei 2020 gaat gebeuren, we houden u op de hoogte!

De ideeën van de leerlingen, vaak heel creatief en out of the box, worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij deze kunnen meenemen in hun plannen. Bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen van onder meer de gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen, provincie Groningen en de pers worden uitgenodigd voor bepaalde momenten en de uiteindelijke prijsuitreiking.

Meer informatie over Goud Grunn vindt u hier.

dec 2, 2019 | Activiteiten, Nieuws