De kracht van de Groninger dorpen staat centraal tijdens openbare kennissessie op 22 mei

Volop aandacht voor de kracht en initiatieven van de Groninger dorpen. Daar draait het om tijdens onze eerstvolgende gratis en openbare kennissessie op 22 mei in Loppersum. Elke twee maanden organiseren wij een kennissessie en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de actualiteit in het aardbevingsdossier.

Waarom wij dit doen? Onze missie is een bijdrage leveren aan het ontzorgen van de regio en dat doen wij door middel van kennisdeling. EPI-kenniscentrum verzorgt aardbevingsgerelateerde kennisdeling op het gebied van o.a. bouwen, techniek, veiligheid, psychosociale gevolgen en innovatie.

Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben hun krachten gebundeld in EPI-kenniscentrum. Via onze pijlers Educatie, Praktijk en Innovatie (EPI) verzorgen wij onder meer opleidingen, trainingen, kennisbijeenkomsten, excursies en symposia, op elk niveau en indien gewenst op maat gemaakt. Daarbij werken wij samen met het bedrijfsleven en de overheid en voorzien zo de huidige en toekomstige (beroeps)bevolking van relevante kennis en vaardigheden. Zo dragen wij bij aan de behoefte aan kennis en informatie die is ontstaan door de aardbevingen in Noord-Nederland.

De ontwikkelingen in de Groninger dorpen

Op dinsdag 22 mei is het thema van onze kennissessie ‘de kracht van de Groninger dorpen’. Er is volop beweging in het aardbevingsdossier en de versterking wordt zichtbaar als ‘top-down’ gebiedsopgave. Het kabinet kiest voor een snelle terugdringing van de gaswinning en de omvang van de versterkingsopgave staat ter discussie. Wat nu? Want de versterking zit inmiddels stevig verankerd aan gebiedsontwikkeling: de versterking van de regio als aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied. Behoud en verandering van ruimtelijke kwaliteit van de dorpen en de mate van sociale cohesie in de dorpen krijgen daardoor een steeds prominentere plek binnen het aardbevingsdossier.

Dus hoe ga je om met koppelkansen van de bevingsbestendige bouw, de krimp en de energietransitie?
Versneld door de aardbevingsproblematiek ontstaan er steeds meer ‘bottom-up’ initiatieven om gebiedsgericht de schouders er onder te zetten. Diverse dorpen nemen inmiddels het heft in eigen hand en werken op dorpsniveau aan hun toekomst.
Denk hierbij aan het witboek van Overschild, de inzet van architecten in Krewerd en de ervaringen met grootschalige gebiedsontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de wijkvernieuwingsopgave.
Hierbij worden veel goede, maar soms ook minder goede ervaringen opgedaan. Deze ervaringen worden gedeeld op 22 mei!

 

EPI-kenniscentrum nodigt u van harte uit om u aan te melden voor de kennissessie.

Datum                 dinsdag 22 mei 2018 ,   14.00 – 17.00 uur (aanmelden kan tot en met 16 mei)
Locatie                Hotel Spoorzicht in Loppersum
Aanmelden         Via dit formulier

 

De ingrediënten: Overschild, Krewerd en een helikopterview

We bieden een kijkje in de keuken van Overschild. Wat doen al die ontwikkelingen met het dorp? En met de inwoners?
Gert de Vries van Dorpsbelangen Overschild zal vertellen over het witboek Overschild, met een schets van hoe het dorp eruit ziet. Hij schetst hoe het initiatief tot stand kwam en uiteindelijk het witboek zelf en hij vertelt over het overleg dat sindsdien op gang is gekomen met gemeente en de NCG. De trend in de gebiedsontwikkeling is dat het primaat bij de gemeentes ligt, het programma bij de provincie en het initiatief voor de gebiedsontwikkeling van onderop komt.

Maar hoe zit dat met bottom up en top down? En is er ook nog zoiets als ‘vanuit het midden’? Annemarieke Aarts van Bureau van waarde zal tijdens haar verhaal ingaan op het samenbrengen van bottom-up en top-down in de versterkingsaanpak en de complexiteit van het krachtenveld waarbinnen dat moet gebeuren. Zij was nauw betrokken bij de vertaling van de bottom-up wens uit het dorp Krewerd in een projectvoorstel voor het dorp. En werkt vanuit de Stichting Perspectief Groningen 2025 aan de condities voor een goede versterkingsaanpak waarbij aardbevingsbestendigheid en herstel van vertrouwen hand in hand gaan.

Tot slot geeft Sjors de Vries, sociaal geograaf en directeur van Ruimtevolk, een helikopterview over de ontwikkelingen. Hij reflecteert op de verhalen van Gert de Vries en Annemarieke Aarts en zal de aardbevingsaanpak in een rijtje met grote ruimtelijke ingrepen zetten. Welke ervaringen kunnen wij toepassen uit de voorbeelden van deze grootschalige ruimtelijke opgaves? En welke veranderende rollen en samenwerkingen zien we hier terug?      

We denken u hiermee een interessant programma aan te bieden en zien u graag op 22 mei. Suggesties voor onderwerpen voor volgende kennissessies zijn van harte welkom via info@epi-kenniscentrum.org.

mei 2, 2018 | Activiteiten, Nieuws