Na 2020 is de periode van vier jaar waarvoor Stichting EPI-kenniscentrum is opgericht voorbij. Dat is bij de oprichting van de stichting afgesproken door de grondleggers Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Hun krachten werden gebundeld in EPI-kenniscentrum om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van de regio die kampt met aardbevingen. Als EPI-kenniscentrum verzorgen wij kennisontwikkeling en -deling op het gebied van o.a. bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving.

Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen, trainingen, kennisbijeenkomsten, excursies en symposia, op elk niveau en indien gewenst op maat gemaakt. Daarbij werken wij samen met het bedrijfsleven en de overheid en voorzien zo de huidige en toekomstige (beroeps)bevolking van relevante kennis en vaardigheden.

Duizenden mensen geschoold

Dankzij de subsidies en samenwerking met vele partners en grondleggers hebben we duizenden mensen kunnen scholen, bijvoorbeeld via de Erkenningsregeling, masterclasses, trainingen en workshops.

Wij zijn dankbaar dat wij een bijdrage kunnen leveren aan deze regio. Daarom gaan we dit jaar door met onze activiteiten en hopen u nog diverse malen te treffen. Dit jaar wordt gebruikt om de activiteiten fasegewijs onder te brengen bij de grondleggers.

Onze huidige directeur Henk Huberts heeft per 1 maart een andere baan als directeur-bestuurder bij Stichting Primair Onderwijs Noordkwartier. Gert Buisman wordt, naast zijn functie als opleidingsmanager BBL techniek en bedrijfsopleidingen bij het Alfa-college, interim-directeur bij EPI-kenniscentrum.

Wat staat er in 2020 op het programma?

Natuurlijk bent u ook dit jaar meer dan welkom bij EPI-kenniscentrum met uw wensen als het gaat om kennisdeling op het gebied van de thema’s bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving.

We hebben zelf al diverse activiteiten op stapel staan zoals een openbare kennissessie in maart of april en trainingen Communicatie en gedrag voor mbo-studenten. Een nieuwe serie workshops voor de restauratiebranche is in de maak en bijna vijfhonderd scholieren doen mee aan het project Goud Grunn. En inmiddels alweer achter de rug: een succesvolle Week van het Vakmanschap voor studenten op het Alfa-college, die zeker een vervolg gaat krijgen.

En zoals altijd kunnen wij u helpen met de organisatie van uw bijeenkomst. Ons credo: vóór, door en van de regio, zonder winstoogmerk!

Graag tot ziens!

Gert Buisman