Eerste kennisdelingssessie over aardbevingsbestendig bouwen en herstellen smaakt naar meer

Op de goed gevulde deel in de mooie boerderij Walsemaweer in Kantens werd afgelopen dinsdag veel gesproken over aardbevingsbestendig bouwen. Ruim 50 gasten, variërend van contructeurs, architecten, medewerkers van bouwbedrijven en woningcorporaties, kortom mensen van allerlei pluimage mochten wij ontvangen bij deze kennissessie. EPI-kenniscentrum heeft dit georganiseerd met als doel de ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen te delen met zoveel mogelijk professionals.

 

Een korte samenvatting: er is uitgebreid gesproken over de gevolgen van de wijzigingen in de NPR als het gaat om het versterken van de woningen in het aardbevingsgebied. Het is gezien de aangepaste rekenvoorwaarden de verwachting dat er wellicht minder versterking nodig is. De nieuwste richtlijnen verwerkt EPI-kenniscentrum natuurlijk in zijn kennisproducten, zoals de opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’.

 

Vanuit het CVW werden wij door Joep Tünnissen bijgepraat over de versterkingsopgave en de werkopdrachten en werd gemeld dat er gewerkt gaat worden met zowel de oude als de nieuwe NPR, afhankelijk van wanneer de start van de inspecties is geweest. De daadwerkelijke uitvoering van de (ver)bouw wordt niet voor eind 2018 verwacht. Voor dit jaar staan er 2500 en voor volgend jaar 4000 inspecties gepland. Overigens heeft EPI-kenniscentrum hier ook een rol in, wij zijn volop bezig om de inspecteurs te voorzien van de benodigde kennis op dat gebied. Thünnissen pleit voor het aanwijzen van één bureau voor het leveren van de versterkingsadviezen voor één gebied en daarbij ook het inspectie- en engineeringstraject. Ook moeten woningeigenaren eerder betrokken worden bij het ontwerpproces.

 

Theo Andreae (Ontwiqqel) schetste samen met Gerke Brouwer (Woongroep Marenland) hoe de versterking van 1650 corporatiewoningen in het Groningse aardbevingsgebied is verlopen. Eén van de conclusies; bewoners willen duidelijkheid. Theo pleit voor nader onderzoek naar verbetermogelijkheden en het herzien van afspraken tussen de betrokken partijen. Gerke Brouwer sprak zijn twijfels uit over NOM, het maken van Nul Op de Meterwoningen. Dat moet geen verplichting  zijn, er moet beter geluisterd worden naar bewoners en bouwbedrijven.

 

Rolf Vuurboom van het gelijknamige bouwbedrijf deelde zijn ervaringen over de vernieuwbouw van basisschool De Klim-op in Middelstum, waarbij diverse innovatieve technieken zijn toegepast. Wij vinden het belangrijk dat in een dossier waarin veel wordt gepraat en geadviseerd, deze praktische kennis te delen.

 

Valerie Kort van Bouwend Nederland sprak over BIAB, Bedrijfskundige Innovaties in Aardbevingsbestendige Bouw. Hierin werkt de Hanzehogeschool Groningen, Centrum voor Ondernemerschap, samen met verschillende partijen aan een toekomstbestendige en slimmere bouwsector. Een bouwsector die oplossingen heeft voor onder meer de grote maatschappelijke uitdaging om duizenden woningen te versterken. BIAB kan bijdragen aan het goed inrichten van het bouwbedrijf. Dus als het gaat om het optimaal managen van de bedrijfscapaciteit, gezien de kansen rondom aardbevingsbestendig bouwen, maar dan wel zo dat de orderportefeuille en het personeelsbestand in balans zijn. En hoe richt je de bedrijfsprocessen zodanig op de verwachte groei in, dat de werkzaamheden binnen acceptabele doorlooptijden en naar tevredenheid van bewoners en opdrachtgevers duurzaam kunnen worden uitgevoerd. Meer weten? Er is binnen BIAB nog plaats voor meer deelnemers!

 

Duidelijk is dat we nog lang niet klaar zijn met het delen van kennis. Daarom gaan we door met deze sessies, de eerstvolgende op 14 november. Meer informatie daarover is binnenkort te vinden op de website van EPI-kenniscentrum.

sep 14, 2017 | Activiteiten, Nieuws