Gas production and earthquakes in Groningen

Reflection on economic and social consequences

gas-production-and-earthquakes-in-Groningen

In deze paper wordt een overzicht gegevens van onder andere de economische en sociale consequenties van de gas productie en de resulterende aardbevingen. De paper is in 6 delen opgesplitst:

  • Deel 1 is een introductie.
  • Deel 2 beschrijft de rol van het Groninger gasveld in de “gasmarkt”.
  • Deel 3 gaat in op de historisch-economische belangen van de gasboring voor de Nederlandse staat.
  • Deel 4 beschrijft het effect van de aardbevingen op de huizenmarkt.
  • Deel 5 beschrijft het sociaal-psychologische aspect in detail.
  • Tenslotte staan er in deel 6 een aantal conclusies beschreven.

Deze paper is geschreven door Machiel Mulder and Peter Perey (ed.) voor de Centre for Energy Economics Research (CEER).